Kamienica

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy została włączona do struktur KSRG 14 grudnia 2000r. Głównym zadaniem jednostki jest oczywiście likwidacja zagrożeń na terenie gminy Kamienica. Jednak OSP Kamienica to nie tylko udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, ale w bardzo dużym stopniu działalność na wielu płaszczyznach. Kultywowanie tradycji religijnych i narodowych, działalność prewencyjna, sportowa i szkoleniowa.

Siłę jednostki stanowią ludzie: kilkadziesiąt członków czynnych oraz kilkanaście członków honorowych. W strukturach OSP funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zarówno chłopców jak i dziewcząt. Wraz z jednostkami z Laskowej i Tymbarku wchodzą w skład Kompanii Gaśniczej „TYMBARK” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ostatnimi czasy jednostka uległa znacznemu odmłodzeniu, cieszy fakt zainteresowania ze strony młodzieży. Młodość połączona z doświadczeniem doskonale funkcjonuje w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Druhowie chętnie bierąy udział w różnego rodzaju pokazach przy okazji imprez plenerowych na terenie Kamienicy propagując w ten sposób zamiłowanie do pożarnictwa wśród najmłodszych. Mimo iż współpraca z młodzieżą stoi na dość wysokim poziomie to celem na najbliższe miesiące będzie jeszcze polepszenie tej dziedziny i zwerbowanie większej ilości młodych druhów do jednostki.

-” Zdajemy sobie sprawę jak ważne to jest dla przyszłości ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie. Nie będzie to łatwe zadanie w dobie Internetu by skutecznie zachęcić młodzież jednak mamy pewne pomysły, dlatego startujemy z nowym programem już we wrześniu. „ - mówią strażacy.

W wolnym czasie w miarę możliwości druhowie organizują sami dla siebie różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia podnosząc tym samym umiejętności, by działania były coraz to bardziej skuteczne. Jeśli chodzi o sprawy sprzętowe strażacy są dość dobrze doposażoną jednostką jednak wraz z rozwojem technologicznym cały czas trzymają ręce na pulsie i na pewno jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania sprzętowe.

-”Akcje ratownicze, które nam zapadły w pamięci to na pewno kilka pożarów zabudowań gospodarczych w ostatnich latach, przy których trzeba włożyć wiele pracy i wysiłku. Byliśmy również dysponowani do izolowanego zdarzenia medycznego (zadławienie kilkuletniego chłopca), pogotowie w tym czasie udało się do innego zdarzenia. Udało się skutecznie udzielić pomocy. W poprzednim roku (18 lipca) braliśmy udział w poważnym wypadku, w którym ucierpiało 9 osób. Dla większości z nas było to najpoważniejsze zdarzenie w jakim kiedykolwiek braliśmy udział, byliśmy pierwsi na miejscu zdarzenia. Konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego w celu uwolnienia osób poszkodowanych uwięzionych w pojeździe. Była to weryfikacja naszych umiejętności, którą udało się przejść pomyślnie.” - potwierdzają ochotnicy.

Aktualnie w podziale bojowym jednostki służą 3 samochody wyjazdowe.
Pierwszy zastęp wyjazdowy:
GBARt 3,5/27 IVECO EUROCARGO
Średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu IVECO EUROCARGO [4x4]. Wybrane parametry techniczne: silnik: 278 KM, załoga: 1+1+4, zbiornik wody: 3500 l, zbiornik środka, pianotwórczego: 350 l, wydajność pompy: 2700 l/min przy 10 bar, dozownik piany: 3-6 %, działko dachowe: 1600 l/min, linia szybkiego natarcia: 60 m, nasady tłoczne: 2x75.

Drugi zastęp wyjazdowy:

GBA 2,5/24 MERCEDES 1124

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Wybrane parametry techniczne: silnik: 240 KM, zbiornik

wody: 2500 l, szybkie natarcie: 2x60 m, obsada: 6 osób, Samochód posiada wciągarkę

elektryczną oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy.

Trzeci zastęp wyjazdowy:

SLRR LAND ROVER DEFENDER 90

Samochód specjalny lekki ratowniczo – rozpoznawczy. Napęd 4x4.

Jednostka posiada oczywiście standard wyposażenia dla zastępów KSRG. Ponadto sprzęt do ratownictwa wysokościowego.

Zapraszamy do odwiedzin fanpage na fb oraz strony internetowej druhów z OSP Kamienica:

https://www.facebook.com/OSP-Kamienica-813540048759036/?fref=ts

http://kamienica.osp.pl

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy została włączona do struktur KSRG 14 grudnia 2000r. Głów

Galeria

Czytaj również