Lubień

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

OSP Lubień została powołana w 1922 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza miejscowej parafii- ks. Ludwikowskiego oraz ludności wsi. Został powołany komitet założycielski, któremu przewodniczył Leonard Kołek. Głównym celem komitetu było zebranie funduszy na zakup sikawki wraz z niezbędnym osprzętem. Dzięki hojnej pomocy mieszkańców cel został osiągnięty już w tym samym roku.

Z biegiem lat dokonywano zakupu kolejnego sprzętu i umundurowania. W roku 1939 większość sprzętu została zabrana przez wojsko, pozostała zaledwie sikawka, węże i wóz. W roku 1942 wielu strażaków zostało zabranych do obozu zagłady w Oświęcimiu, tylko kilku z niego wróciło. Po zakończeniu wojny na wznowiono działalność straży. Zakupiono nowy wóz i motopompę, a w 1949 roku rozpoczęto budowę strażnicy. Z biegiem lat wiele się działo, zmieniał się zarząd, dążono do unowocześnienia jednostki.

W roku 1972 druhowie otrzymali samochód pożarniczy Star 25 z pełnym wyposażeniem z Komendy Straży. W roku 1999 zarząd OSP podjął decyzję o zakupie sztandaru, który został przekazany przez komendanta miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim mł. bryg. Dariusza Lorenca. Była to jedna z ważniejszych chwil w historii jednostki.

W roku 2003 przedstawiciele OSP Lubień w komendzie miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb. podpisali dokumenty w sprawie wstąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. W tym samym roku nastąpiła wymiana samochodów z jednostką OSP Rozprza. Wysłużonego Stara 25 zastąpił Star 244. W związku w powyższymi wydarzeniami powstało logo OSP, którego pomysłodawcą był druh Mariusz Pomykała. Logo nawiązuje do emblematu widniejącego nad wejściem do strażnicy.

W roku 2005 wstąpienie do KSRG stało się faktem. 20 lipca 2007 roku potężna wichura spowodowała ogromne szkody na terenie całej gminy- druhowie uczestniczyli w usuwaniu jej skutków. 27 października 2011 roku do jednostki został przyprowadzony nowy samochód ratowniczo- gaśniczy MAN. 3 maja 2012 roku podczas 90- lecia istnienia OSP Lubień nastąpiło poświęcenie oraz przekazanie samochodu oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka. Wóz został ochrzczony imieniem Hubert. Wyremontowany został budynek strażnicy.

Na bieżąco zakupywany jest nowy sprzęt oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków.

Samochód:

349[E]72 - GBA 2.5/25 MAN TGM 13.290. "Hubert" -OSP Lubień

Strażacki.pl

OSP Lubień została powołana w 1922 roku z inicjatywy ówczesnego prob

Galeria

Czytaj również