Stary Kocin

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie powstała 4 lutego 1922 roku z inicjatywy mieszkańców Starego Kocina. Już podczas pierwszego zabrania uzbierano znaczną sumę, za którą kupiono sikawkę ręczną. W 1928 roku ukończono budowę drewnianej strażnicy. W dwudziestoleciu międzywojennym strażacy posiadali wóz konny z beczką. W 1947 druh Tadeusz Biskup (nauczyciel w pobliskiej szkole) napisał ,,Hymn Strażaków z Kocina”. Rok później strażacy z Kocina zakupili nowy wóz rekwizytowy, który uczestniczy w różnego rodzaju pokazach do dnia dzisiejszego oraz otrzymali Bedforda (Brytyjski samochód skrzyniowy z demobilu).

W 1955 roku straż z Kocina otrzymała z Komendy Powiatowej pierwszy samochód bojowy, a był nim Star 20, wkrótce potem jednostka dostała Dodge 3/4 (samochód terenowy z czasów II wojny światowej). W 1965 roku zakończono 5-letnią pracę przy budowie nowej, murowanej remizy strażackiej. W 1979 roku ówczesny wojewoda częstochowski dr Mirosław Wierzbicki nadał jednostce ze Starego Kocina sztandar, który podczas uroczystości 80-lecia w 2003 roku otrzymał ,,Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Następnym ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było otrzymanie od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Częstochowie nowego Stara 244 GBA, który po skarosowaniu w 2005 roku służy do dnia dzisiejszego.

W 2011 roku z inicjatywy druhów z Kocina straż z własnych środków zakupiła lekki samochód Iveco Daily, który jest przydatny w trakcie pożarów traw oraz powodzi. Rok później dzięki zaangażowaniu nowego zarządu udało się wykonać nową elewację strażnicy, pieniądze na ten cel uzyskano z funduszu unijnego PROW w zakresie małych projektów, funduszu sołeckiego oraz środków własnych.

OSP Stary Kocin od początku swojej działalności była jedną z najaktywniejszych jednostek w regionie, o czym może świadczyć przynależność do Kompanii Obwodowej „Częstochowa”. Pomimo zaangażowania na przestrzeni ponad 90 lat jednostka nie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie strażacy dbają o doskonalenie swoich umiejętności oraz przekazywanie ich najmłodszym.

Druhowie są zawsze gotowi nieść pomoc, w zeszłym roku uczestniczyli w około 60 akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto druhowie mogą pochwalić się jednym z najszybszych czasów wyjazdu zastępu OSP (około 3 minut). Trzech druhów ma ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kolejnych dwóch ratownictwa technicznego. Ochotnicy swój wolny czas poświęcają również na prelekcje dla najmłodszych oraz ćwiczenia strażackie. Przy OSP w Starym Kocinie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która corocznie pokazuje swoje umiejętności
w trakcie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie może również pochwalić się działalnością prospołeczną. Strażacy współpracują z wieloma organizacjami oraz działają na rzecz Starego Kocina. Kultową już imprezą stał się Rajd Rowerowy po Ziemi Kocińskiej, który odbył się już po raz 4 i przyciągnął ponad 200 rowerzystów. Strażacy wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej organizują również Turniej Siatkarski, na którym rywalizują głównie drużyny z obrębu Gminy Mykanów. Ochotnicy angażowali się również w organizacje Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. WBK w Starym Kocinie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie to historia wielu lat poświęcenia dla dobra mieszkańców swojej oraz okolicznych miejscowości. Strażacy wielokrotnie zostawiali swoje rodziny, by nieść pomoc innym. To również poświęcenie na rzecz miejscowości oraz osób potrzebujących. Strażacy za swoją aktywność zostali udekorowani wieloma medalami oraz odznakami na czele z Krzyżem Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Strażacka krew płynie w Starym Kocinie od pokoleń i miejmy nadzieję, że przez kolejne lata będą nieść pomoc oraz wspierać ukochaną Małą Ojczyznę.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

bombeczka.pl baner

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kocinie powstała 4 lutego 1922 roku z inicjatywy mieszkańców

Galeria

Czytaj również