Wysokin

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie (gm. Odrzywół, pow. Przysuski, woj. Mazowieckie) została założona w maju 1953 roku przez druhów: Sochański Stanisław, Żak Jan, Żak Władysław, Gut Władysław, Bogatek Józef, Kozera Stefan, Dębowski Marian ( pierwszy naczelnik), Kozłowski Stanisław, Czernicki Władysław, Szczególski Marian, Kosak Józef. Na początku swojej działalności jednostka posiadała na wyposażeniu wóz konny wraz z motopompą pożarniczą otrzymaną z komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie, które przechowywane były w pierwszej siedzibie OSP tj. budynku kuźni w Wysokinie. Dalszym doposażaniem straży zajęli się druhowie, którzy pozyskiwali fundusze ze zbiórek wśród lokalnej ludności oraz organizacji loterii strażackich, podczas odpustów parafialnych w Odrzywole w święto Św. Jadwigi Śląskiej, która patronuje kościołowi w Odrzywole. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane były na zakup niezbędnego wyposażenia tj. węży pożarniczych, umundurowania, obuwia itp. W 1968 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Wysokin, którą szkolił i opiekował się Władysław Gęsieniec. Na przełomie lat 60-dziesiątych i 70-dziesiątych druhowie rozpoczęli przebudowę budynku starej kuźni na remizę strażacką.

Po przebudowie w 1972 roku OSP Wysokin otrzymała swój pierwszy samochód gaśniczy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze, którym był pojazd marki „Żuk”. W 1983 roku nastąpiło nadanie straży w Wysokinie sztandaru. W 1995 roku OSP Wysokin wzbogaciła się o kolejny pojazd gaśniczy „ STAR 28”, który służył strażakom przez kilka kolejnych lat. Następnie w 2002 roku trafił na wyposażenie druhów średni samochód pożarniczy „STAR 244” ze zbiornikiem wody 2500 litrów. Z upływem czasu w 2009 roku udało się pozyskać kolejny samochód pożarniczy marki „STAR 660” o zbiorniku wody 3000 litrów. Oba ostatnie są obecnie na wyposażeniu OSP Wysokin, a „STAR 660” jest jednym z najstarszych samochodów pożarniczych w Polsce, ciągle biorących udział w działaniach ratowniczych, licząc sobie już ponad 51 lat. Mimo swojego wieku ciągle doskonale sprawuje się podczas pożarów lasów gdzie dojazd niejednokrotnie jest bardzo utrudniony, a nowsze samochody nie dają sobie rady z trudnym terenem.

Strażnica wraz z centrum wiejskim po raz ostatni została przebudowana na przełomie 2012/2013 roku, a jej oficjalne otwarcie nastąpiło 04.05.2013 roku. Wykonane zostały wówczas prace związane z ociepleniem całego budynku, wybudowaniem drugiego garażu, rozbudową istniejącej sali remizy oraz całego zaplecza sanitarno-gospodarczego.

W chwili obecnej OSP Wysokin zrzesza ponad 40 druhów. Głównym zadaniem stawianym strażakom z Wysokina jest walka z pożarami lasów w gminie Odrzywół, gdzie stanowią one około 30 % powierzchni obszaru gminy, ale również uczestniczenie w akcjach związanych z innymi miejscowymi zagrożeniami. Rocznie jednostka OSP Wysokin wyjeżdża kilkadziesiąt razy do różnego rodzaju zdarzeń, głównie do gaszenia pożarów. Obecnie OSP Wysokin jest jedną z trzech OSP z terenu gminy Odrzywół, przy tym najbardziej oddaloną jednostką OSP z terenu powiatu przysuskiego, względem PSP w Przysusze, która oddalona jest o ponad 20 km.

Sztandar OSP Wysokin uczestniczy we wszystkich najważniejszych wydarzeniach o charakterze państwowym jak i religijnym. W weekend poprzedzający święto Św. Jana Chrzciciela OSP Wysokin wraz ze stowarzyszeniem wiejskim Wysokina i Cetnia przy współpracy z urzędem gminy w Odrzywole organizuje „Sobótki nad Drzewiczką”, które stały się już tradycją w gminie Odrzywół. Podczas „Sobótek” puszczane są wianki rzeką Drzewiczką wykonane przez dzieci z terenu gminy. Dla przybyłych mieszkańców oraz gości przygotowane są ogniska, na których można upiec kiełbaski oraz organizowana jest zabawa taneczna. Tworzenie tego typu wydarzeń ma na celu podtrzymywanie tradycji obecnych na terenie ziemi Opoczyńskiej.

Od 2016 roku jednostka posiada swoją oficjalną stronę na facebook-u oraz kanał na YouTube, gdzie umieszczane są filmiki z niektórych akcji, w których uczestniczy OSP Wysokin jak również z życia jednostki. To wszystko ma na celu, przybliżenie ludziom działalności jednostki OSP Wysokin oraz ukazanie z czym na co dzień musi się mierzyć.  

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokinie (gm. Odrzywół, pow. Przysuski,

Galeria

Czytaj również