Prostki

OSP Prostki

OSP Prostki

Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w powiecie ełckim. Jednostka posiada trzy samochody ratowniczo - gaśnicze i jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach sięgają okresu powojennego, kiedy to 10 lutego 1947 roku odbyło się zebranie organizacyjne. Pierwszym prezesem jednostki wybrany został Władysław Tombacher, naczelnikiem-Szczepan Lepak. Pierwsze kroki działalności były bardzo trudne: do dyspozycji strażaków była niewielka strażnica, pompa ręczna (do obsługi której potrzebnych było 8 osób), kilka odcinków węży tłocznych, parciane węże i prądownice.

W latach sześćdziesiątych jednostka otrzymała pierwszy samochód gaśniczy-był to Star przekazany przez straż z Grajewa. Lata mijały, jednostka doposażana była w coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt i samochody.

W roku 1987, z inicjatywy ówczesnego prezesa zarządu gminnego ZOSPRP druha Tadeusza Kadłubowskiego, ufundowany został jednostce sztandar. W 1995 roku udekorowany został Odznaką za „Zasługi dla Województwa Suwalskiego”.

W 2002 roku władze samorządowe Gminy Prostki podjęły decyzję o budowie nowej strażnicy, która usprawniłaby jednostkę i rozwiązała problemy lokalowe. Pierwsze prace podjęto we wrześniu 2003 roku.

30 maja 2008 roku zapoczątkowany został nowy rozdział działalności jednostki. Otwarta została nowa strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach. Uroczystość ta połączona była z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Brało w niej udział wielu znakomitych gości, m. in.: Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawiciele władz samorządowych, strażacy zawodowi i ochotnicy oraz mieszkańcy Prostek. Na uroczystości nadano odznaczenia oraz awanse. Ksiądz proboszcz parafii pw. św. Antoniego-Edward Sadkowski poświęcił gmach nowej strażnicy. Po uroczystości przed strażnicą odbył się festyn rodzinny uświetniony pokazami sprzętu pożarniczego.

Ważną datą jest niewątpliwie 21 listopada 2014 roku, właśnie tego dnia jednostka wzbogaciła się o wart ponad milion złotych ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Scania.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach to 20 strażaków i trzy samochody ratowniczo - gaśnicze: 

439[N]42 - GBA Mercedes Atego 1329 AF/Bocar  

439[N]41 - GCBA Scania P450/ ISS Wawrzaszek

439[N]40 - SLRt Lublin II 

 

 

 

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w powiecie ełckim.

Galeria

Czytaj również