Gdańsk

Gdańsk: Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

Gdańsk: Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

W dniu 14 maja 2018 od samego ranka na deptaku w samym sercu miasta, tuż pod fontanną Neptuna, trwały przygotowania do wojewódzkiego święta strażaka. O 10 rozpoczęła się próba ceremonii wręczania odznaczeń, awansów, wyróżnień.

O 11:30 w Bazylice Mariackiej, odbyła się msza w intencji strażaków pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, w swojej przemowie arcybiskup dużo wspominał i opowiadał o patronie strażaków Św. Florianie, podczas mszy komendant pomorskich strażaków nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczył okazjonalny hełm strażacki.

Tuż po zakończeniu ulicami Piwna - Tkacka - Długa - Długi Targ przemaszerowały poczty sztandarowe komend miejskich i powiatowych, ku wielkiemu zainteresowaniu zgromadzonych turystów, którzy pytali co to za święto, strażaków zabezpieczających uroczystość. Nastąpiła pierwsza część uroczystości, przedstawiono zaproszonych gości oraz nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na koszu drabiny mechanicznej.

Nastąpiła następna część, m.in przemówienie wiceszefa MSWiA - Jarosława Zielińskiego: Zgromadziliśmy się tu przede wszystkim aby wam drodzy strażacy podziękować. Za dobrą, pełną oddania i profesjonalną służbę. Różne badania pokazują, że 90 proc. Polaków dzięki wam i innym służbom czuje się w swoim kraju bezpiecznie. Straż jest najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. Gaszenie pożarów to obecnie tylko 1/4 aktywności strażaków. W woj. pomorskim w ubiegłym roku najwięcej sił strażackich, ponad 30 proc., pochłaniały rozmaite trudne sytuacje pogodowe.

Komendant Wojewódzki Strażaków z Pomorza; "Tegoroczne uroczystości przypadają w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Musimy pamiętać o dobrych wzorach i być kontynuatorami ich wysiłku, aby dalej budować silną i niepodległą Rzeczpospolitą. Ważnym elementem dzisiejszego Państwa są sprawnie działające służby ratownicze. Wiodącą rolę w systemie ratowniczo-gaśniczym pełni państwowa straż pożarna przy ogromnych wsparciu ochotniczej straży pożarnej. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękować wszystkim strażakom państwowej, ochotniczej czy zakładowej straży pożarnej"

Po zakończeniu uroczystości pod fontanną Neptuna, wszyscy goście udali się do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 2 - Gdzie otworzono ściankę wspinaczkowo-sportową, po poświęceniu przez kapelana pomorskich strażaków - przekazano z zawodowej straży pożarnej do jednostek ochotniczych łodzie i samochody pożarnicze. Oraz odbył się pokaz strażackiego wspinania przy użyciu drabiny hakowej do 3 piętra wspinalni.  Po zakończeniu ceremonii udano się na poczęstunek w garażach pojazdów strażackich przy ul. Siennickiej.

Strażacki.pl

W dniu 14 maja 2018 od samego ranka na deptaku w samym sercu miasta, tuż pod fontanną Neptuna, trwały p


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria