Warszawa

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

1 października 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2021/2022. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta w Bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze. 

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w SGSP swoją obecnością uświetnili m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami, Dyrektorami biur KG PSP, Komendantami Szkół pożarniczych, Komendantami wojewódzkimi i przedstawicielami jednostek ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi Pan Bartosz Rybak, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec, Kierujący Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wojciech Radecki, a także Przedstawiciele: zaprzyjaźnionych z SGSP Uczelni, służb, instytucji i duchowieństwa.

W nowym roku akademickim studia w SGSP rozpocznie 87 strażaków w służbie kandydackiej, 215 strażaków w służbie stałej oraz ok. 350 osób cywilnych. Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było ceremonialne ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej.

foto: mł. kpt. Grzegorz Trzeciak

Strażacki.pl

1 października 2021 r. SzkołaGaleria