Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego:
2. Inopur zalicza się do:
3. Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację według wskazań AED wykonujemy po:
4. Zdefiniuj jednostkę ppm:
5. Określ, która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który:
7. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
8. Poduszki uszczelniające podciśnieniowe służą do:
9. Brak oddechu u dorosłego nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji w schemacie:
10. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to: