Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Wśród nadruków na rurkach wskaźnikowych do pomiaru ilościowego występuje:
2. Najbardziej skuteczną metodą usuwania rozlewów olejowych na akwenach jest:
3. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest:
4. Skokochron typu ciężkiego jest konstrukcją:
5. Prawną definicja pożaru jest:
6. Technika ciecia elementów stalowych tarczą tnącą polega między innymi na:
7. Włókno ,, Nomex” ma następujące właściwości:
8. Do czyszczenia i dezynfekcji masek aparatów powietrznych należy stosować:
9. Która z podanych poniżej zasad użycia sprzętu hydraulicznego jest nieprawidłowa:
10. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do: