Testy wiedzy pożarniczej dla strażaków PSP (lipiec 2014)

Test 10 pytań Nauka z podziałem na kategorie
Przedstawiamy zaktualizowany test wiedzy pożarniczej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z lipca 2014 roku. W bazie znajduje się 1372 pytań podzielonych na kategorie. Do wyboru są dwie opcje: test lub nauka, które można wybrać w lewym górnym rogu. Wybierz interesujące Cię kategorie, a system wylosuje pytania.

Kategorie:


Test:

1. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
2. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
3. Maksymalny zasięg taktyczny jest to:
4. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić:
5. Zgodnie z klasyfikacją i podziałem czynników pod względem działania do klasy III zaliczamy:
6. Czy w przypadku gdy stężenie chloru wynosi 1,99 ppm konieczna jest praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych (NDS = 0,47 ppm, NDSCh = 2,84 ppm):
7. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
8. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
9. Żółty pokrowiec zakładany na poduszkę pneumatyczną uszczelniającą służy do:
10. Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje: