Opole

Inspekcja gotowości COO Opole

  Inspekcja gotowości COO Opole

19 grudnia w Opolu przeprowadzono inspekcję gotowości operacyjnej wydzielonych sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego województwa opolskiego.

W ramach inspekcji na obiekcie należącym do PGE Elektrowni Opole odbyły się ćwiczenia z udziałem I Kompanii Gaśniczej Opole i Plutonu Logistycznego Opole.

Zadaniem strażaków było m.in. zapewnienie ciągłości podawania środków gaśniczych przy wydatku wodnym w ilości 3x3500 l/min. przez 30 minut z przenośnych działek wodnych plutonu typu D, zorganizowanie stanowiska do poboru wody z akwenu kamionka Groszowice w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi, zorganizowanie dostarczania wody z punktu czerpania oddalonego o 2,1 km od miejsca działań, zorganizowanie mobilnego stanowiska kierowania na potrzeby sztabu dla kierującego działaniem ratowniczym oraz zorganizowanie łączności radiowej i uruchomienie wyniesionego stanowiska pracy dla informatycznego systemu wspomagania dowodzenia na potrzeby kierującego działaniem działań ratowniczym.

Podczas inspekcji sprawdzono stan wyposażenia oraz umiejętności strażaków, doskonalono umiejętności w zakresie dysponowania i organizacji wyjazdu sił i środków w ramach odwodu operacyjnego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, sprawdzono umiejętności współpracy dyżurnych stanowisk kierowania poziomu wojewódzkiego i powiatowego, przećwiczono praktycznie metody przesyłania wody na duże odległości. Dodatkowym elementem było sprawdzenie możliwości zapewnienia wsparcia logistycznego podczas długotrwałych działań Państwowej Straży Pożarnej lub prowadzonych w trudnych warunkach atmosferycznych.

Foto. KW PSP Opole i KM PSP Opole

Więcej o Centralnym Odwodzie Operacyjny przeczytacie tutaj:
http://strazacki.pl/artyku%C5%82y/centralny-odw%C3%B3d-operacyjny

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

strazacki.pl/ŁS