Gorzów Wlkp.

Klubu Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla

Klubu Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla

Od 08 marca 2021 r. przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. funkcjoniuje „Klubu Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla". 
Jest to inicjatywa umożliwi skutecznie organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, mające na celu dzielenie się tym bezcennym darem jakim jest krew.

"Strażacy na co dzień niosą pomoc ludziom będącym w potrzebie. To właśnie oni bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia niosąc pomoc tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. Podczas swojej codziennej służby mierzą się z różnymi wyzwaniami wymagającymi od nich siły, odwagi, opanowania i dążenia do wyznaczonego celu, jakim jest ratowanie życia, zdrowia i mienia. Często biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypadkach, w wyniku czego są osoby poszkodowane i ranne, które utraciły krew. To dzięki niej możemy cieszyć się życiem. Jest ona lekiem, którego nie można wyprodukować. Dlatego jedynym wyjściem w tej sytuacji jest dzielenie się cząstką siebie. Można śmiało rzecz, że jest to naszym obowiązkiem. Jest to kolejna forma naszej służby i oddania na rzecz dobra całego społeczeństwa. Oddając krew ratujemy życie drugiej osoby"

Osoby zainteresowane wstąpieniem do klubu proszę o zapoznanie się ze statutem Klubu HDK Ognista Kropla przy KW PSP w Gorzowie Wlkp., wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz przesłanie jej w oryginale pocztą tradycyjną na adres KW PSP w Gorzowie Wlkp. lub dostarczenie osobiście do siedziby komendy.
W akcjach honorowego oddawania krwi organizowanych przez klub będą mogli brać udział wszyscy chętni bez względu na przynależność do klubu.
Szczegółowych informacji udziela prezes klubu Tymoteusz Kopaczel, tel. (95) 7338 342, e-mail: .

link do strony klubu

Strażacki.pl

Od 08 marca 2021 r. przy Komendzie Wojewódz