Kraj

Konkurs! Wygraj strażackie Kalendarze Zmianowe!

Konkurs!  Wygraj strażackie Kalendarze Zmianowe!

Konkurs “Przerwa od akcji”

Bycie Strażakiem to bez wątpienia trudna praca, wymagająca poświęceń i wiążąca się z ryzykiem. Warto jednak pamiętać o tym, że to nie tylko posada, ale przede wszystkim pasja i powołanie! Wiemy doskonale, że Strażacy, mimo, że na co dzień narażają własne zdrowie, a nawet życie, są pogodnymi, zdystansowanymi ludźmi o dobrym poczuciu humoru, chętni do inicjowania dodatkowych akcji, mających na celu szerzenie wiedzy i świadomości na temat pożarnictwa.  

Pokażcie nam swoją mniej bohaterską, a bardziej ludzką twarz, przesyłając zdjęcia prezentujące formę spędzania wolnego czasu w Jednostce między kolejnymi akcjami ratunkowymi lub dodatkowe działania, obejmujące prace społeczne, prelekcje w szkole, pokazy, ćwiczenia, czy czas wolny w remizie i zyskajcie szansę na zdobycie jednej z pięciu nagród, w postaci Kalendarza Strażackiego Zmianowego

kalendarz zmianowy konkursp2

Zasady:

-zdjęcie powinno przedstawiać formę spędzania czasu wolnego w Jednostce między kolejnymi akcjami ratunkowymi lub inicjatywy podejmowane przez Jednostkę w ramach działań społecznych, szkolnych prelekcji, pokazów, ćwiczeń lub czasu wolnego w remizie, itp.

-zdjęcie należy przesłać na adres mailowy: (zdjęcie max 10mb)

-wiadomość mailowa będąca zgłoszeniem konkursowym powinna być opatrzona tytułem “Przerwa w jednostce”. W treści wiadomości należy uwzględnić swoje imię, nazwisko, nazwę i adres Jednostki

-każdy Uczestnik konkursu ma możliwość przesłania wyłącznie jednego zdjęcia - w przypadku przesłania większej ilości materiałów konkursowych, pod uwagę będzie brane wyłącznie pierwsze zdjęcie - ilość nadesłanych fotografii nie będzie miała wpływu na podjęcie decyzji o zwycięstwie

- zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane od 21.11.18. do 26.11.18, do godziny 23:59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.11.18, w godzinach popołudniowych

-użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć na portalu organizatora oraz mediach społecznościowych

-użytkownik oświadcza, że jest właścicielem danego zdjęcia lub posiada zgodę autora na wykorzystanie w konkursie

 

Uczestnik, który nie spełni powyższych wymagań nie będzie brany pod uwagę. Decyzja o udziale w konkursie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy:

Strażacki.pl

Konkurs “Przerwa od akcji”

<


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków