Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z unijnym dofinansowaniem

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z unijnym dofinansowaniem

Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników Ministerstwa Zdrowia podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego złożonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

LPR zrealizuje projekt pn. „Zakup i wdrożenie technologii NVG oraz modernizacja śmigłowców EC 135 z wersji P2+ do wersji P3” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Jego wartość to 30 milionów złotych z czego 25 milionów to środki unijne.

Projekt obejmuje modyfikację sześciu śmigłowców Eurocopter EC135 P2+ do wersji P3, modernizację 23 śmigłowców EC135P2+ do kompatybilności z wymaganiami systemu NVIS umożliwiającego nocne loty przy wykorzystaniu noktowizorów, modyfikację hełmów dla pilotów i ratowników medycznych – do osiągnięcia standardu umożliwiającego zamocowanie gogli NVG, zakup gogli noktowizyjnych oraz wyszkolenie 16 instruktorów NVG, w tym 8 pilotów i 6 członków załogi.

Dzięki projektowi śmigłowce będą mogły ratować życie potrzebującym w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Skróceniu ulegnie także czas dotarcia do miejsca zdarzenia.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Banner SLS Launch 750x100px

strazacki.pl/ŁS