ŚWIAT #tylko u nas

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

27.02.2021

Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym dla wszystkich osób niosących pomoc w ramach organizacji pozarządowych. To dziś przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych (ang. Non-governmental organization, skrót NGO). Oficjalnie został on uznany przez Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w dniu 17 kwietnia 2010 r. i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców UE i organizacje międzynarodowe w 2014.

Koncepcją Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych jest upamiętnienie działalności wykonywanej przez te organizacje oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w działania tych organizacji.

Najbardziej rozpoznawalnymi organizacjami pozarządowymi są:


Amnesty International - międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

Komitet Helsiński i Helsińska Fundacja Praw Człowieka -niezależna inicjatywa obywatelska, powołana jesienią 1982 r. do kontroli przestrzegania praw człowieka i wolności gwarantowanych w przyjętych przez PRL umowach międzynarodowych w podpisanym w 1975 w Helsinkach akcie końcowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Polska Akcja Humanitarna - organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała 26 grudnia 1992;

Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca- międzynarodowy ruch humanitarny, zrzeszający około 97 milionów wolontariuszy na całym świecie, stworzony, żeby chronić ludzkie zdrowie i życie, zapewniać szacunek dla istoty ludzkiej, oraz by łagodzić i zapobiegać ludzkiemu cierpieniu, odrzucając jednocześnie dyskryminację opartą na pochodzeniu narodowościowym, rasowym, klasowym, przekonaniach religijnych, czy politycznych;

Caritas - katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, w tym również w Polsce. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku;

Human Right Watch - pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988 z przekształcenia Helsinki Watch.  Początki organizacji sięgają roku 1978 r.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), które powstało w 2006 roku. Jest organizacją specjalizującą się w pomocy międzynarodowej humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów); rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego) oraz ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych i antropogenicznych).

Nie można tutaj również zapomnieć o naszej rodzimej, wielkiej i ratowniczej organizacji pozarządowej czyli Ochotniczych Strażach Pożarnych, które 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, niosą nie tylko pomoc ratowniczą podczas pożarów, wypadków i klęsk żywiołowych, ale przede wszystkim służą pomocą w społecznościach lokalnych.

ngo1osp ngo2osp ngo3osp

foto: OSP Luboń 

Strażacki.pl

27.02.2021