Kraj

Międzynarodowy dzień numeru alarmowego 112

Międzynarodowy dzień numeru alarmowego 112

Dziś obchodzony jest dzień numeru alarmowego „112”.

Numer „112” został wprowadzony w Polsce w 2005 roku na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej o usługach powszechnego dostępu i na początku obsługiwany był przez Państwową Straż Pożarną. W tym celu PSP przede wszystkim w dużych miastach zwiększyła obsady stanowisk kierowania, wydzielając osoby, które odbierały połączenia wyłącznie z tego numeru. Zadaniem osób było „filtrowanie” zgłoszeń i przekierowywanie spraw do poszczególnych służb. W powiatach o mniejszej liczebności mieszkańców, stanowiska kierowania generalnie pozostawały bez zmian, bądź zwiększano obsadę o jedną osobę.

Założeniem głównym numeru „112” było powołanie jednego uniwersalnego numeru, na który możemy zadzwonić w sytuacji zagrożenia życia (pożar, wypadek drogowy, wybuch gazu), czy w sytuacjach kryminalnych. Następnie według opisanej przez zgłaszającego sytuacji, miała ona trafić do właściwej służby. Dodatkowym założeniem numeru „112” było również ułatwienie zgłoszeń alarmowych przez cudzoziemców. Z tego względu od samego początku podczas doboru kadry do obsługi numeru „112” wybierano osoby ze znajomością języków obcych, szczególnie ze znajomością języka angielskiego.

Od roku 2012 obsługę numeru „112” objęły powołane ustawą Centra Powiadamiania Ratunkowego, które znajdują się w strukturach urzędów wojewódzkich. Na ten moment w Polsce istnieje 17 CPRów zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich (mazowieckie = m. st. Warszawa i Radom)). Co roku CPRy przyjmują około 22 milionów zgłoszeń. Wszyscy starający się o posadę operatora numeru „112” muszą wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz odbyć kurs. Dyżur w CPR trwa 12 godzin.

Od października 2018 roku numer 997 został przypięty do numeru 112, co oznacza, że dzwoniąc ze sprawą do Policji z automatu przełączy nas do CPRu, przez to całe zgłoszenie musimy opisać dyspozytorowi numeru „112”. Podobna sytuacja miała miejsce z numerem 998 w województwie podlaskim, tj. od 5 lutego 2021 roku, numer ten został podpięty pod numer „112”, w związku z czym, nie mamy już możliwości połączenia się z dyspozytorem PSP. Jak będzie wyglądała sytuacja z innymi województwami? Okaże się zapewne w najbliższych miesiącach.

Medialne rozreklamowanie numeru „112” spowodowało, że stał się on popularnym numerem, gdzie trafia większość zgłoszeń alarmowych oraz z którego w sytuacjach niebezpiecznych korzystają dzieci edukowane od najmłodszych lat przez przedszkola i szkoły.

CIEKAWOSTKA


W Niemczech numer 112 obsługiwany jest przez straż pożarną na poziomie dużych miast, regionalnie na poziomie powiatów lub kilku powiatów. Dodatkowo dzwoniąc pod numer 112, możemy zgłosić wszystkie zdarzenia medyczne dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Zgłoszenia do Policji zgłaszane są na numer 110.

leitstelleberlin

Zdjęcie: Widok na jedno ze stanowisk obsługi numeru 112 w Berlinie. 
źródło/quelle: berliner feuerwehr

Strażacki.pl

Dziś obchodzony jest dzień numeru alarmowego „112”.