Nagrody KG PSP dla dowódców JRG i dowódców zmian

Nagrody KG PSP dla dowódców JRG i dowódców zmian

Dowódcy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych i dowódcy zmiany otrzymali nagrody pieniężne, decyzję w tej sprawie podjął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Do nagrody wyznaczono strażaków którzy wzorowo wykonywali swoje zadania i obowiązki służbowe na zajmowanym stanowisku przez okres co najmniej trzech miesięcy, prezentują wysoki poziom dyscypliny służbowej, nie są karani oraz w 2016 r. nie przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Łącznie wyróżnionych zostało 932 dowódców zmian oraz 361 dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie całego kraju. Funkcjonariusze, którzy otrzymali nagrody zostali wskazani przez komendantów wojewódzkich PSP po konsultacjach z właściwymi komendantami miejskimi/powiatowymi PSP, na terenie których pełnią służbę.

Środki na ten cel pochodziły z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

strazacki.pl/ŁS