Świnoujście

Nowa KM PSP i JRG 2 Świnoujście otwarta!

Nowa KM PSP i JRG 2 Świnoujście otwarta!

W piątek, 28 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Świnoujściu.

W uroczystości udział wziął st.bryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz oraz wojewoda zachodniopomorski, prezydent Świnoujścia i zaproszeni goście. W trakcie uroczystości Komendzie Miejskiej PSP w Świnoujściu nadano sztandar ufundowany przez społeczny komitet fundacji sztandaru pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pana Janusza Żmurkiewicza.

Budowa i wyposażenie nowej strażnicy zostało w całości sfinansowane przez firmę GAZ-Sytem i Polskie LNG. Całkowita wartość budowy i sprzętu to 20 milionów złotych.

Jednostka wyposażona została w:
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym,
- ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania 6x6,
- samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy Isuzu,
- nośnik kontenerów Scania z kontenerem środka pianotwórczego,
- samochód specjalny z drabiną 42 m z łamanym przęsłem,
- samochód kwatermistrzowski,
- samochód transportowy,
- zdalnie sterowany agregat proszkowy 250 kg,
- pompa o wydajności 4000 l/min na przyczepie.

- Sfinansowanie budowy oraz zakupu wyposażenia nowej jednostki straży pożarnej w Świnoujściu przez GAZ-SYSTEM i Polskie LNG to przykład odpowiedzialności społecznej spółek eksploatujących Terminal LNG – tłumaczy Artur Zawartko, wiceprezes spółki GAZ-SYSTEM. Czas dojazdu z nowej jednostki do terminalu, w najgorszym wariancie, czyli przy oblodzeniu dróg i gęstej mgle, szacowany jest na maksymalnie 3 minuty.

Konieczność utworzenia zawodowej straży pożarnej w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu wynikała z planów bezpieczeństwa w zakresie jego eksploatacji. Początkowo miała je jednak zapewniać Zakładowa Straż Pożarna, zlokalizowana na terenie inwestycji.

W wyniku konsultacji z interesariuszami projektu, społecznością lokalną i samorządem Świnoujścia zdecydowano się powierzyć zadanie ochrony przeciwpożarowej terminalu LNG Państwowej Straży Pożarnej.

- Przekazanie zadań i obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego profesjonalnej kadrze, szkolonej do prowadzenia efektywnych działań ratowniczych, to gwarancja pełnego bezpieczeństwa – tłumaczy st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP.

- Skorzystają na tym także mieszkańcy prawobrzeża miasta, którzy będą mieli poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu posiadania niezawodnego oddziału interwencyjnego, zlokalizowanego na miejscu i niezależnego od przeprawy promowej – dodaje Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

Charakterystyka obiektu:
- Powierzchnia zabudowy – 1 582,54 m;
- Powierzchnia całkowita – 10 234 m2;
- Powierzchnia użytkowa – 2 665,46 m2;
- Kubatura – 11 600 m3.

Foto. KW PSP Szczecin

Strażacki.pl

W piątek, 28 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP i Jednost

Galeria