Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku (woj. Łódzkie, powiat łódzki wschodni) istnieje od 1927 roku. Obecnie OSP jako organizacja jest stowarzyszeniem, posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Druhowie są zrzeszeni w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 

Ze względu na podział taktyczny jednostka podlega Komendantowi Powiatowemu PSP w Koluszkach. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek strażnicy, usytuowany na skrzyżowaniu miejscowości z drogą 714. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku w roku 2011 liczyła 53 członków.

Posiada zespół ratowniczy złożony z członków zwyczajnych stowarzyszenia posiadających stosowne przeszkolenia oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do udziału w akcjach. Do dyspozycji ratowników są dwa samochody pożarnicze jeden lekki marki Lublin, oraz jeden ciężki marki Mercedes. W 2011 roku OSP uczestniczyła 50 razy w akcjach ratowniczych, w tym 36 razy w gaszeniu pożarów i 13 razy podczas likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.

Jednostka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w uroczystościach jubileuszowych innych OSP, współpracując z lokalnym samorządem podczas organizacji oprawy świąt państwowych, uczestnicząc w akademiach odbywających się w Miejscach Pamięci Narodowej, uczestniczy w świętach kościelnych.

W roku 2014 były 32 wyjazdy, w tym większość do pożarów traw i śmieci.

 { rsmediagallery tags="20140517_osp_grodzisk"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Grodzisk.

Strażacki.pl