Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie 

5 marca 1922 roku nauczyciel Władysław Dudek zorganizował zebranie mieszkańców wsi Kiedrzyn. Przedstawił na nim projekt założenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Kiedrzynie . Zebrani zgodzili się z propozycją i postanowili pomagać w rozwoju tej organizacji. W niespełna dwa miesiące później dzięki ofiarności mieszkańców i dotacji Starostwa częstochowskiego udało się kupić pierwszą sikawkę strażacką.

 

22 maja odbyło się poświęcenie sikawki. Zaproszony na "uroczystość" został Starosta Częstochowskiego Powiatu. Na jego polecenie zwołano alarm. Wykonano pokaz gaszenia pożaru na niepalącym się domu. Starosta był oniemiały mobilnością jednostki, życzył dalszych sukcesów. W 1923 roku  na zebraniu ogólnym Straży Ogniowej zdecydowano zakupić wóz strażacki pod sikawkę. Cena wozu to około 3 mln marek. W kasie straży było tylko 500 000 marek. Brakującą kwotę postanowiono pożyczyć. Spłacenie pożyczki miało nastąpić po żniwach.

Następny krok w rozwoju jednostki to budowa remizy. Plac pod budowę ofiarowali sukcesorzy po śp. Władysławowie Kieszkowskim. Remiza została ukończona w 1926 roku i służyła strażakom do roku 1940 kiedy to zarząd straży ofiarował budynek na potrzeby kościoła. Początkowo sprzęt strażacki przechowywany był w pomieszczeniach kościoła. Po II wojnie  światowej wybudowano remizę wraz z salą, która spełniała funkcje kulturalno – oświatowe. W 1970 podjęto decyzję o budowie nowej remizy oraz przedszkola. Z tego budynku jednostka korzysta do chwili obecnej.

Początek dwudziestego pierwszego stulecia nie był zbyt udany dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Spowodowane to było tragicznym stanem technicznym wozu bojowego Star 244, który to został wycofany z podziału bojowego i zaadoptowany do odśnieżania ulic dzielnicy. W 2009 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie otrzymała nowy wóz bojowy – Stara 1142 GBA 2/24.  Średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Star 1142, zabudowany przez SHL Kielce wyprodukowany został w roku 1997.

Obecnie jednostka zrzesza 43 druhów. Prężnie działa zarówno zarząd, który remontuje budynek remizy jak i podział bojowy. Jednostka jest alarmowana do prowadzenia działań zarówno gaśniczych jak i wypadków drogowych oraz miejscowych zagrożeń. Druhowie między innymi pomagali ofiarą trąby powietrznej, która w 2007 roku pozbawiła domów mieszkańców okolic Częstochowy. Usuwali skutki tragicznej powodzi która nawiedziła Polskę w 2010 roku. W 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie obchodziła dziewięćdziesięciolecie istnienia. Były życzenia i prezenty. Jednostka otrzymała torbę ratownictwa medycznego. Druhowie z wysoko podniesioną głową patrzą w przyszłość – następne dziewięćdziesiąt lat.

{ rsmediagallery tags="20140521_osp_kedrzyn"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP w Kiedrzynie.

Strażacki.pl