Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie 

Pierwsza wzmianka o zaistniałym pożarze i wydzielonym pomieszczeniu do przechowywania drabin, bosaków oraz innych sprzętów służących do gaszenia ognia w jednostce OSP Szonów pochodzi z 1813. i właśnie ten rok przyjęto jako rok powstania jednostki. O dokładnej dacie i pierwszych założycielach szonowskiej straży wiadomo niewiele, ponieważ większość dokumentów zaginęła lub uległa rozproszeniu.

 

U schyłku XIX wieku zakupiono przez gminę Szonów nowoczesną sikawkę, do której zaprzęgano konie, napędzana ona natomiast była siłą ludzkich rąk. W 1930r. zakupiono kolejną sikawkę konną, która była używana do lat 50-tych.

Rok 1945 był przełomowy zarówno dla historii Szonowa jak i straży. W lipcu przybywa do wsi ludność z kresów dawnej Rzeczpospolitej, którzy to po wysiedleniu Niemców szybko organizują na nowo życie społeczne we wsi. Już początkiem 1946r. roku zawiązuje się pierwsza Polska Straż w Szonowie. Lata powojenne przyniosły względny rozwój dla jednostki OSP Szonów, jak wspomina jeden z pierwszych druhów ''pierwszy sprzęt zbierano po wsi, w ciasnej poniemieckiej remizie znajdowały się 2 sikawki konne, pierwszą oddano do sąsiedniej wsi, natomiast drugą przekazano do Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, gdzie stoi przed jej budynkiem do dziś.'' Ówcześni strażacy nie posiadali mundurów, mieli jedynie poniemieckie hełmy pomalowane na czarno z białym orłem na przodzie.

W 1958 roku z inicjatywy strażaków, mieszkańców wsi i władz miejscowej Gromadzkiej Rady Narodowej zostaje wybudowana nowa strażnica, a komenda powiatowa przydziela z tzw. demobilu auto strażackie firmy Dodge zwaną przez strażaków ''doczką'' tzn. z jęz. ros. córeczka.

30 października 1966 zostaje uroczyście wręczony sztandar dla OSP Szonów. Mijały lata chlubnej, ciężkiej choć nie zawsze docenianej pracy w OSP. Zmieniały się pokolenia, strażaków-ochotników zastępowali młodsi druhowie, często ich synowie bądź krewni. 30 maja 1975 roku strażacy w Szonowie otrzymują samochód typu Star 25, który nie był nowy i wymagał kapitalnego remontu. Zakup dużych aut pożarniczych spowodował w 1992 roku potrzebę rozbudowania części wjazdowej dwóch garażów. Wybudowano je we własnym zakresie przez strażaków ochotników.

Dzień 6 grudnia 1995 roku okazał się jednym z ważniejszych w dziejach szonowskiej OSP, wtedy to straż weszła do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego KSRG, który zrzesza bardzo dobrze wyszkolone i wyposażone jednostki w naszym kraju. Nadania dokonał komendant rejonowy PSP w Prudniku. 4 maja 1996 roku w kościele parafialnym odbyło się poświęcenie figury św. Floriana, która została zakupiona przez strażaków dla uczczenia 50-tej rocznicy założenia polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie.

Fakt, że strażak musi być przygotowany na wszelkie zdarzenia jednostka OSP Szonów doświadczyła w lipcu 1997 roku. Nastąpiła wówczas największa w historii powódź, wprawdzie Szonów ze względu na swoje położenie nie był szczególnie dotknięty kataklizmem; we wsi wypompowano wodę z kilkunastu piwnic, studni i innych miejsc, to jednak jednostka działała przez kilka dni i nocy w sąsiednich wsiach, które były bardziej dotknięte katastrofą.

Rok 2001 był szczególnie udany dla szonowskiej straży, gdyż oprócz wygrania zawodów zarówno gminnych jak i powiatowych jednostka doczekała się generalnej przebudowy remizy. Rozbudowy dokonano na przełomie czerwca i lipca. 3 lata później rozpoczęto starania o zmianie na nowsze auta strażackie. Do Szonowa sprowadzono samochód marki Jelcz 004, który zakupiono z funduszy członków byłego Kółka Rolniczego w Szonowie, dzięki gminie Głogówek oraz dotacji z KSRG.

W 2010 zakupiono nowe auto pożarnicze IVECO o pojemności zbiorniku na wodę 3000 litrów, sponsorowane przez Gminę Głogówek. W październiku 2012 umiera prezes OSP Szonów, wieloletni strażak, Komendant Miejsko-Gminny. Śmierć prezesa zmusiła do nowych wyborów zarządu, które odbyły się w marcu 2013 roku.

Strażacy z Szonowa (zarówno mężczyźni jak i kobiety) czynnie uczestniczą w zawodach sportowo– pożarniczych oraz turniejach piłkarskich. 3 maja 2014r. wygrywają turniej piłkarski jednostek OSP Gminy Głogówek, a na zawodach sportowo-pożarniczych 25 maja zajmują wysokie miejsca – seniorki 2, seniorzy 3 a harcerze 4 miejsce.

10 maja 2014. Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie obchodziła uroczystość 200-lecia powstania jednostki wraz z nadaniem nowego sztandaru. Nowy sztandar został poświęcony i przekazany prezesowi OSP Szonów, który dokonał jego prezentacji, po czym Prezes Borowski dokonał odznaczenia jednostki OSP Szonów złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Uroczystość była doskonałą okazją, by nagrodzić strażaków za ich długoletnią i nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 { rsmediagallery tags="20140612_osp_szonow"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Szonów.

Strażacki.pl