Kraj

Odznaczenia, wyróżnienia i awanse w Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Niepodległości

Odznaczenia, wyróżnienia i awanse w Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w poniedziałek 14 listopada 2022 r. w Komendzie Głównej PSP odbyła się uroczysta zbiórka.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami, jako wyraz uznania za służbę i pracę, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Głównej oraz jednostek organizacyjnych PSP na terenie kraju, wręczył odznaczenia, wyróżnienia i awanse.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji awanse na pierwszy stopień oficerski otrzymało 124 funkcjonariuszy. Na kolejne stopnie w korpusie oficerskim awans otrzymało 251 oficerów, natomiast 2 funkcjonariuszy otrzymało awans na pierwszy stopień aspirancki.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał:

  • 223 awanse w korpusie aspiranckim
  • w KG PSP 4 awanse w korpusie podoficerskim

 

Pozostałe awanse w korpusie podoficerskim i korpusie szeregowych w jednostkach organizacyjnych PSP zostały nadane przez poszczególnych komendantów


Odznakę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymało 350 osób.

Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymały 183 osoby.

Nagrodami pieniężnymi za szczególne zaangażowanie w realizację zadań, Komendant Główny PSP wyróżnił 151 funkcjonariuszy PSP z jednostek organizacyjnych PSP w całym kraju.

Foto: bryg. Karol Kierzkowski

Strażacki.pl

Z okazji Narodowego Święta Nie

Galeria