OSP Brzezinka

OSP Brzezinka 

Przełom wieków XVIII i XIX, to na ziemiach dawnego Księstwa Oświęcimskiego okres w którym powstawały różne grupy samoobrony mieszkańców, łączące w pewien sposób ówczesnych Polaków żyjących w zniewolonej Ojczyźnie. Do organizacji tych należy zaliczyć także Ochotnicze Straże Pożarne, których powstało w tym czasie bardzo dużo.

 

Pierwsza wzmianka o jednostce znajduje się w protokole z posiedzenia Wydziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z dnia 19 kwietnia 1907r , w którym zapisano między innymi uchwałę mającą na celu zorganizowanie uroczystości z okazji dnia Św. Floriana i zaproszenie sąsiednich Straży Pożarnych ze wsi Babice, oraz Brzezinka. Faktyczną działalność interwencyjno - prewencyjną rozpoczęto w roku 1908, gdyż wtedy jednostka została wyposażona w ręczną sikawkę i sprzęt do podawania wody, dlatego ta data została ostatecznie przyjęta jako rok w którym powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince. Założycielem i długoletnim Prezesem nowo powstałej straży, był druh Krzemień Marcin ówczesny wójt gminy. W roku 1913 w dowód uznania społeczeństwa Brzezinki otrzymujemy pierwszy sztandar namalowany przez Pana Stankiewicza.

Burzliwe dzieje pierwszego 20 - lecia XX wieku spowodowały, że od roku 1918, jednostka kontynuowała swoją działalność w wolnej Polsce. Jubileusz 25-lecia odbył się w dniu 16 sierpnia 1933r.

W dwudziestoleciu między wojennym wybudowana została pierwsza strażnica w której przechowywano sprzęt stanowiący etatowe wyposażenie jednostki. Prężna działalność prewencyjno-ratownicza OSP w Brzezince, po raz kolejny zmobilizowała społeczeństwo do ufundowania drugiego już sztandaru, którego uroczyste wręczenie zaplanowano na jesień 1939. Niestety wybuch drugiej wojny światowej pokrzyżował te plany, a wykonany sztandar przez całą okupację przechowywały Siostry Serafitki w Oświęcimiu, które go dla jednostki haftowały. Ludobójcza działalność faszyzmu niemieckiego doprowadziła do utworzenia na terenie wsi Brzezinka i miasta Oświęcim Obozu Koncentracyjnego AUSCHWITZ - BIRKENAU , co spowodowało miedzy innymi wysiedlenie mieszkańców Brzezinki, oraz okolicznych sąsiednich wsi i zawiesiło działalność jednostki OSP Brzezinka. Pierwsza strażnica została zajęta przez obsługę obozu na szpital dla psów SS-mańskich, zaś sprzęt pożarniczy okupant zagarnął i przeznaczył dla zabezpieczenia obozu. Sytuacja taka trwała aż do wyzwolenia obozu przez armię radziecką tj. do 27-01-1945 roku. Wycofujący się okupant zabrał lub zniszczył zagarnięty wcześniej sprzęt pożarniczy. Udało się jednak ocalić najcenniejszą pamiątkę jednostki, czyli ufundowany 1913 roku pierwszy sztandar, który odnaleziony został na wysypisku śmieci w stosie szmat, na terenie byłego obozu. W roku 1945 powracający z wysiedlenia druhowie natychmiast przystąpili do reaktywowania OSP Brzezinka. Przechowywany u Sióstr Serafitek sztandar został wykupiony i wraz z pierwszą motopompą, poświęcony i przekazany w dniu 12-08-1945 jednostce. 20 Lipca 1952 dokonano uroczystego wręczenia jednostce drugiej już motopompy, co w znacznym stopniu wzmocniło gotowość operacyjną.

W dniu 7 listopada 1958 zostaje zakupiony samochód ciężarowy Ford V8, który jest dostosowany do celów pożarniczych, a 7 lipca 1963 dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budynek nowej strażnicy. Jednak trudności finansowe i organizacyjne powodują przedłużenie budowy o kilka lat.

W dniu 18 maja 1969 udaję się zorganizować uroczystości przekazania nowej remizy strażackiej do użytku. Dodatkowo jednostka otrzymuje trzeci sztandar (zgodny z ówczesnym regulaminem) przydzielony przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu i samochód marki Żuk G4 M-8.

Staraniem Zarządu w dniu 28-04-1986 druhowie otrzymują nowy samochód bojowy " Star 200 GBM " dzięki któremu jednostka w znaczący sposób podnosi swoją sprawność operacyjną.

W dniu 15-05-1994 Zarząd organizuje uroczystość przekazania i poświęcenia fabrycznie nowego samochodu Żuk A06 GLM, oraz obrazu patrona strażaków Św. Floriana. Posiadając dwa samochody tj. Star 200 GBM, oraz Żuk GLM strażacy stali się jednostką typu S-2, dobre wyszkolenie druhów i ich odpowiednia ilość skutkuje tym, że w dniu 29 kwietnia 1995 roku rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej druhowie zostają wcieleni do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W 2003 roku zostaje zakupiony nowy sprzęt ochrony osobistej, ubrania UPS, koszarowe. Drużyna MDP dziewcząt do lat 15-tu zajmuje I Miejsce na Gminnych Zawodach sportowo - pożarniczych, natomiast drużyna seniorów wygrywa pięć konkurencji IV Miejsko - Gminnej Spartakiady Sportowo - Pożarniczej co przyczynia się do zajęcia I Miejsca w klasyfikacji generalnej i awansu do drużyny reprezentującej Oddział Gminny ZOSP RP w Oświęcimiu, na I Spartakiadzie Powiatowej Sportowo - Pożarniczej.

Rok 2007 to zmiany w „podziale bojowym”- zakup lekkiego samochodu GLM Renault Master, który zastępuje wysłużonego Żuk-a, zaś rok później wymieniony zostaje STAR na całkiem nowe Volvo FL 240.

Przez współpracę z OSP Bieruń Nowy, w 2013 roku druhowie pozyskują od jednostki „zza miedzy” lekki samochód terenowy Suzuki Vitara wraz z wysokociśnieniową pompą POWERJET.

 { rsmediagallery tags="20140525_osp_brzezinka"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Brzezinka.

Strażacki.pl

OSP