OSP Chabówka

OSP Chabówka 

Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce datuje się oficjalnie na rok 1956. Pierwsze lata nie były łatwe dla strażaków, brakowało niezbędnego do działań sprzętu i umundurowania, OSP nie miała również swojej siedziby. Po wygospodarowaniu skromnego funduszu zakupiono deski, z których strażacy zbudowali podium na którym odbywały się zabawy oraz festyny na wolnym powietrzu.

 

Zaczęto również zbierać pieniądze podczas zbiórek wśród mieszkańców Chabówki. Pieniądze miały służyć na zakup sprzętu, mundurów oraz na funkcjonowanie Straży. W 1966 roku OSP w Chabówce posiadała Motopompę PO-3, 2 węża W75, 11 odcinków węży W50, prądownicę, 2 pasy z toporkami, 1 rozdzielacz oraz 8 czapek strażackich. W szeregach jednostki było wówczas 25 strażaków. Mobilność wzrosła wraz z zakupem wozu konnego, do którego transportu wykorzystywano konie lub ciągnik. Zorganizowane zostały również pierwsze ćwiczenia w lokomotywowni w Chabówce. W 1978 roku w Ponicach odbyły się pierwsze miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze, drużyna OSP Chabówka zajęła II miejsce. Rok później na potrzeby jednostki zaadaptowano miejscową świetlicę. Ciągle problem stanowiła jednak konieczność pożyczania koni lub ciągnika do transportu wozu konnego. Dzięki prowadzonym rozmowom, w 1980 roku udało się znaleźć działkę, na której wybudowano fundamenty pod remizę. W tym samym roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Rabce przekazała Chabówce motopompę PO-5. W roku 1981, dzięki staraniom prezesa OSP- Stanisława Niżnika oraz naczelnika- Stanisława Zająca, KRSP przekazała jednostce samochód GAZ 51. Był on wyposażony w motopompę, sprzęt gaśniczy oraz brezentowy zbiornik na wodę.

Rok później na fundamentach udało się postawić garaż na samochód bojowy, stanęła również drewniana wieża, z której- aż do jej rozbiórki w 2013 roku- strażaków do akcji wzywała syrena. Również w 1982 działka z remizą została wykupiona przez straż. W tym samym roku utworzono pierwsze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, których opiekunami zostali druhowie Adam Kuczyński oraz Stanisław Zając. Już dwa lata później MDP odniosła znaczące sukcesy, biorąc udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, a także krajowym we Włocławku.

Rok 1986 przyniósł kolejną znaczącą zmianę- samochód GAZ 51 został wymieniony na znacznie nowocześniejszy wóz- GBAM 2,5/8+8 Star 25. Posiadał on zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów, autopompę oraz motopompę. Mógł również zabrać więcej sprzętu gaśniczego. W 1993 roku jednostka zakupiła sztandar, poświęcono go 6 czerwca tegoż roku. Wrzesień 1994 przyniósł jedną z najbardziej istotnych akcji w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce. Nieznani sprawcy podpalili nocą drewniany kościółek na Piątkowej Górze. Zabytkowa świątynia nie spłonęła doszczętnie dzięki wracającym z ćwiczeń strażakom ze Szkoły Aspirantów PSP z Krakowa, którzy dostrzegli pożar. W akcji gaśniczej uczestniczyło wiele jednostek z okolicy. Druhowie z Chabówki nie mogli w pełni uczestniczyć w działaniach ze względu na awarię samochodu bojowego. Niestety, benzynowy silnik Stara 25 z upływem czasu coraz częściej zawodził. W 2001 roku podjęto decyzję o wymianie samochodu. Plan udało się zrealizować 2 października 2002, gdy do remizy w Chabówce trafił GBA 2,5/24 Star 244, zakupiony od ochotników z Kościeliska. Wóz z napędem 4x4 o mocy 150 koni mechanicznych wyposażony był w zbiornik 2500 litrów, autopompę Magirus o wydajności 2400 l/min, posiadał linię szybkiego natarcia.

Kilka lat później KP PSP w Nowym Targu przekazała do jednostki lekkiego gaśniczego Tarpana Honkera oraz kwatermistrzowskiego Stara 200, jednak ze względu na stan techniczny wkrótce zostały sprzedane. W 2010 do podziału bojowego włączono GLM Mercedesa GD 290, przekazanego ze Straży Granicznej. Posiada on napęd 4x4, silnik o mocy 95 koni mechanicznych, 7 miejsc dla strażaków. Jest on pomocny zwłaszcza podczas powodzi oraz akcji poszukiwawczych. Jednostka posiada przyczepy pompową oraz kwatermistrzowską, które w razie potrzeby holuje Mercedes.

Rok 2010 obfitował w działania związane z powodziami. Ilość wyjazdów oraz narażenie na opady deszczu nie sprzyjały wysłużonemu, niemal 30-letniemu Starowi. Podjęto starania o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki finansowemu wsparciu gminy Rabka, w listopadzie 2010 do jednostki trafił GBA 3/24 DAF 75. Samochód zabudowany przez firmę Rosenbauer wcześniej służył w holenderskiej jednostce. Wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, autopompę Rosenbauer o wydajności 2400 l/min, miejsca dla dziewięciu strażaków, napęd 4x4. Na samochodzie przewożony jest sprzęt niezbędny do prowadzenia działań podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Od roku 2011 Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce zanotowała spadek liczby wyjazdów. Tendencja ta wiązała się poniekąd ze zmianą charakteru zdarzeń, do których dysponowane są jednostki OSP. Mając to na uwadze, strażacy postanowili wykorzystać spokojniejszy okres na dostosowywanie wyszkolenia i wyposażenia do nowych potrzeb.

W 2011 roku jednostka wzbogaciła się o rozbudowany zestaw ratownictwa medycznego R-0, rok później zakupiono deskę ortopedyczną. W roku 2012 kilkunastu druhów przeszło II część szkolenia OSP z tematyki aparatów ochrony dróg oddechowych, rok później uzupełnili wiedzę na szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego. Regularnie nowi członkowie przechodzą również jednoetapowe szkolenie organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Nowym Targu. Na wyposażenie samochodu GBA trafił zestaw nadciśnieniowych aparatów MSA Auer. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce starają się stale podnosić swoje umiejętności, doskonaląc je podczas szeregu ćwiczeń i manewrów. Uczestniczą również w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych, gdzie od wznowienia rywalizacji w 2011 roku, regularnie zajmowali pierwsze miejsce.

Nowe czasy, nowe wyzwania stające przed strażakami oraz nowy sprzęt sprawiły, że budynek remizy w Chabówce stał się niewystarczający. Od kilku lat trwa budowa nowego obiektu. Nowa remiza posiada trzy garaże, oprócz części bojowej znajdować się w niej będzie część szkoleniowa oraz kulturalna. Termin oddania inwestycji to 30 września 2015.

Na dzień dzisiejszy jednostka skupia 61 druhów, w tym 47 członków czynnych. W skład Jednostki Operacyjno-Technicznej wchodzą strażacy z przeszkoleniem z zakresu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa technicznego, dowódcy sekcji OSP, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz zawodowi ratownicy medyczni. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 23 osoby (10 dziewcząt, 13 chłopców). Kultywując wieloletnie tradycje, strażacy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i religijnym lokalnej społeczności, współpracując z miejscową parafią oraz szeregiem organizacji społecznych. Włączają się również w działalność prewencyjną, odwiedzając miejscowe przedszkole i szkołę.

Jednostka posiada swoją stronę internetową: http://ospchabowka.rabka.pl/

{ rsmediagallery tags="20140516_osp_chabowka"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Chabówka.

Strażacki.pl

OSP Chabó