Uwaga

Google Geocoding API error: The request was denied.

Jadowniki

OSP Jadowniki

OSP Jadowniki

Pierwsza remiza została wybudowana w latach 1905-1909 gdzie przechowywano dwie sikawki, hydrofor, sztandar, mundury i hełmy strażackie. Pierwszy sztandar jednostka otrzymała w 1908 roku. Na czerwonym tle widnieje na nim patron straży św. Florian. Na odwrocie natomiast w kole obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na kolistym obramowaniu stare zawołanie rycerzy polskich: "Jezus Maryja- Królowo Korony Polskiej, Módl się za nami". U dołu sztandaru znajdują się trzy herby Królewskiej Polski: Korona, Ruś, Litwa. W 1979 roku sztandar ten został gruntownie odnowiony.

W okresie przed I wojną światową jedynym organizatorem życia sportowego była Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach. Organizowała zabawy, loterie fantowe, festyny, zawody strażackie oraz zawody w siatkówkę. Sekcja siatkówki męskiej istniała przy Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej w Jadownikach. Popularnym konkursem sportowym było wspinanie się na wysoki, wypolerowany mydłem maszt, celem zdjęcia z niego kiełbasy. Trzeba było się wykazać nie lada siłą rąk i sprytem by tego wyczynu dokonać.

Podczas II wojny światowej OSP nie zaprzestała swojej działalności. Niemcom zależało na tym, aby istniała służba, która może szybko ugasić liczne w tym czasie pożary. W tym celu przeprowadzano też różnego rodzaju ćwiczenia, jak choćby te zorganizowane 17 listopada

1944 roku na ul. Głowackiego w Brzesku. Brały w nich udział jednostki z Brzeska, Okocimia, Słotwiny, Szczepanowa, Przyborowa, Uszwi i Jadownik.

Tuż po wojnie, w 1948 roku, jednostka zakupiła swój pierwszy samochód – amerykańskiego Dodge'a. W 1969 roku strażacy z Jadownik otrzymali kolejny pojazd. Tym razem był to już typowy samochód strażacki marki Star 25 z pełnym wyposażeniem. W tym samym roku - 28 września - zastała oddana do użytku nowo wybudowana remiza, która służy strażakom do dnia dzisiejszego. Jej budowa trwała w sumie 4 lata. Uroczystości były tym większe, że jednostka otrzymywała drugi sztandar, który w 1987 roku, podczas obchodów 100-lecia OSP w Jadownikach, został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Jednostka stale była wyposażona w nowoczesny sprzęt - szczególnie samochody. W 1985 roku roku otrzymała Jelcza, który był pierwszym tego typu pojazdem w Ochotniczych Strażach Pożarnych ówczesnego województwa tarnowskiego. W 2002 roku natomiast strażacy z Jadownik otrzymali z Komendy Powiatowej PSP Brzesko drugi samochód

gaśniczy Jelcz, a z MPEC-u w Brzesku - Żuka.

W 2008 roku dzięki pomocy Urzędu Gminy Brzesko zakupili średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes, który zastąpił Jelcza GCBA 5/32, będącego w podziale bojowym od roku 1985. Został on przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej z Poręby Spytkowskiej. Rok 2009 to pozyskanie przez OSP lekkiego samochodu gaśniczego Ford Transit , który zastąpił żuka. OSP działa w strukturach KSRG od 1995 roku.

Jednostka umiejscowiona jest przy DK94 oraz autostradzie A-4, a także w biegu rzeki "Uszwica" i potoku "Grodna" , które przysparzają dużo pracy Jadownickim strażakom. Biorąc pod uwagę najważniejsze spektrum działalności czyli udział w działaniach ratowniczych to rok 2013 okazał się bardziej pracowity od poprzedniego.

Ogółem 82 razy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń w tym do 13 pożarów oraz 69 razy do miejscowych zagrożeń. Porównując to do roku 2012 odnotowano wzrost o 28 interwencji. Obserwując poprzednie lata to liczba interwencji mieści się w przedziale 50 - 80 akcji rocznie. Wyjątkiem był powodziowy 2010 rok kiedy syrena stawiała ochotników z Jadownik na nogi 149 razy.

Zadowalający jest także poziom wyszkolenia, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez KP PSP w Brzesku oraz SA PSP regularnie podnoszą kwalifikacje. Na dzisiejszy dzień posiadane uprawnienia:

- Szkolenie Strażaków Ratowników OSP (I i II stopień)

- Szkolenie Dowódców OSP

- Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

- Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

- Szkolenie kierowców-konserwatorów OSP

- Szkolenie pilarzy-drwali OSP

- Szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z LPR

Z ważniejszych akcji, wymienić należy m.in. pożar dwóch kościołów i 3/4 części zabudowy miasta Brzeska, który miał miejsce 25 lipca 1904 roku, pożar w sierpniu 1965 w Jadownikach, kiedy to spaleniu uległo ponad 40 budynków. W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział 20 jednostek

straży i jednostka wojskowa z Tarnowa. Pożar trwał przez prawie dwie doby.

W dniach 26-29 czerwca 1971 roku jednostka brała udział w gaszeniu rafinerii Czechowice-Dziedzice. Był to pierwszy w historii OSP wyjazd do tak dużego, niebezpiecznego i odległego od siedziby pożaru. Ostatni duży pożar miał miejsce 29 sierpnia 1992 roku. Druhowie pojechali wówczas do płonących lasów w Kuźni Raciborskiej. Druhowie walczyli z żywiołem przez prawie 10 dni.

Strażacka brać liczy 69 druhów w tym członków czynnych, wspierających oraz honorowych. Wielkanoc , Boże Ciało , odpusty, święta państwowe i kościelne – nie może zabraknąć na nich pocztów sztandarowych i strażaków OSP. Corocznie druhowie swoją obecnością ubogacają i służą lokalnej społeczności.

Warto dodać, iż druhowie OSP Jadowniki w 2013 roku byli organizatorami akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” na terenie powiatu brzeskiego. W 9 ubiegłorocznych akcjach udało się pozyskać blisko 120 litrów tego cennego płynu, co dało ochotnikom drugie miejsce w woj. małopolskim.

Kończąc krótką wizytę w OSP KSRG Jadowniki zapraszamy na ich stronę internetową www.ospjadowniki.pl oraz na fanpage na FB.

Informacje dzięki uprzejmości OSP Jadowniki.

Strażacki.pl

Pierwsza remiza została wybudowana w latach 1905-1909 gdzie przechowywano

Galeria