OSP Jeziorki

OSP Jeziorki 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach została założona w 1929r. Skupiała ona w swych szeregach ochotników strażaków ze wsi Jeziorki i Karolewo. W 1950 roku strażacy rozpoczęli budowę remizy w minimalnym zakresie pomieszczeń- tylko dla przechowywania sprzętu. W 1973 roku przystąpiono do rozbudowy budynku o pomieszczenie świetlicy, która była budowana głównie o czynie społecznym przez członków OSP.

Corocznie z funduszy Władz Gimnnych, własnych funduszy uzyskanych między innymi z prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej oraz składek i pracy w czynie społecznym wszystkich członków OSP w remizie jak i w otoczeniu remizy przybywało nowego sprzętu.

W 1959 roku OSP w Jeziorkach otrzymało motopompę o wydajności 200 litrów na minutę, a w 1975 roku motopompę o wydajności 400 litrów na minutę. Dzięki swej tak wzniosłej działalności na rzecz ochrony dobra i mienia gospodarzy- rolników wsi Jeziorki i Karolewo oraz sąsiednich wiosek, Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach uzyskała i ugruntowała wysoką ocenę i uznanie nie tylko u Władz Gminnych i Wojewódzkich, lecz także wśród społeczeństwa na rzecz którego działają. Uwidocznia to się w dotacjach o odznaczeniach przeznaczonych przez Władze, a także szacunkiem jakim cieszą się członkowie OSP wśród mieszkańców.

W 1935 roku na stanowisku naczelnika oddziału nastąpiła zmiana. Stanowisko to objął Stanisław Chabowski. Pozostali członkowie Zarządu w niezmienionym składzie piastowali swoje stanowiska aż do wybuchu II wojny światowej. Systematycznie powiększyła się w tym okresie liczba członków, którzy dzięki ćwiczeniom obraz braniu udziału w akcjach gaszenia pożarów zdobywali coraz większą sprawność fizyczną i organizacyjną.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach swoją działalność polegającą na ratowaniu w czasie pożarów dobytku rolników, prowadziła nie tylko na terenie wsi Jeziorki i Karolewo, lecz także brała udział w akcjach gaszenia pożarów w wsiach sąsiednich.

Z wielu akcji, w których brali udział, szczególnie w pamięci został pożar we wsi Korytowo- Polskie Łąki, gdzie jednostka, pomimo tak znacznej odległości była pierwsza przy pożarze. Za tak wysoką sprawność organizacyjną została wyróżniona nagrodą pieniężną przyznaną przez ówczesne władze powiatowe ze Świecia nad Wisłą. Dzięki swej operatywności, zaangażowanie strażaków wiele dobytku rolników uratowano przed całkowitym zniszczeniem.

W okresie pożogi wojennej, w czasie okupacji hitlerowskiej oficjalna działalność placówki OSP w Jeziorkach uległa zawieszeniu. Wielu członków dostało się do niewoli, wielu zginęło. Nieliczni, którzy pozostali, wykorzystując swoje umiejętności organizacyjne nabyte w czasie ćwiczeń i akcji przed 1939 rokiem brali udział indywidualnie w ratowaniu dobytku w pożarach, które w czasie trwania pożogi wojennej były dość częste.

Z zawieruchy wojennej z majątku OSP pozostała ręczna pompa i jeden beczkowóz. Urządzenia te z początku przechowywane były w stodołach gospodarzy- członków OSP, dlatego, że podczas działań wojennych została zniszczona remiza. W okresie działania OSP w Jeziorkach od 1945 roku w składzie Zarządu zachodziły zmiany i ciągle przybywało członków.

W maju 1979 roku jednostka obchodziła uroczysty Jubileusz 50-lecia swego istnienia. Na uroczystość przybyły władze Komendy Rejonowej z Tucholi oraz władze gminne, a także mieszkańcy okolicznych wsi. Na tej uroczystości dokonano wielu odznaczeń oraz wręczono najlepszym druhom dyplomy oraz listy pochwalne. Między innymi druh Zygmunt Dondorowicz odznaczony został najwyższym odznaczeniem strażackim „Złotym Znakiem Związku”.

W roku 1984 nastąpiła poprawa zaopatrzenia wodnego poprzez wybudowanie w miejscowości Karolewo pompy głębinowej wraz z hydrantem. W tymże roku Zarząd OSP zabiegał o remont kapitalny świetlicy oraz strażnicy, ale ze względu na trudną sytuację finansową OSP jak i władze gminne przeciągały remont z roku na rok.

Dużym osiągnięciem jednostki było zajęcie I miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych w gminie i zdobycie 2 pucharów: Naczelnika Gminy i Komendanta Komendy Rejonowej w Świeciu. Jednostka też uczestniczyła w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Świeciu, ale ze względu na zły stan motopompy druhowie nie osiągnęli dobrej lokaty ponieważ w takich eliminacjach nie wygrywają tylko strażacy, ale i sprzęt.

W roku 1990 na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna młodzieżowa zajęła I miejsce.

W roku ubiegłym druhowie zajęli I miejsce w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, a następnie w Koronowie uzyskaliśmy ponownie I miejsce z rejonu świeckiego.

 { rsmediagallery tags="20140522_osp_jeziorki"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Jeziorki.

Strażacki.pl

OSP Jezior