Lipa

OSP Lipa

OSP Lipa

Dzisiaj prezentujemy Wam druhów z OSP Lipa. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie została założona w kwietniu 1946 roku i wcielona jest w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 1968 roku Zarząd na swym posiedzeniu podjął decyzję budowy remizy i świetlicy.Budowę remizy rozpoczęto czynem społecznym w 1969 roku. Prace transportowe zostały wykonane w czynie społecznym przez Kółko Rolnicze w Lipie i Zakład Torfowy w Chlebowie. Transport żwiru z Kowanówka odbywał się nocą, ponieważ w dzień nie było czasu. Materiał na budowę pochodził z rozbiórki stodoły w Łopiszewie oraz z cegielni w Gorzewie. Budowę remizy zakończono we wrześniu 1970 roku i została oddana do użytku.

Dokonano tego dzieła dzięki ofiarnej pracy mieszkańców oraz strażaków z całej wsi, a na szczególne wyróżnienie zasługuje Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze.

W 1971 roku przyznano jednostce samochód pożarniczy typu Star 21, który służył druhom do 1984 roku. W 1975 roku po reorganizacji województw strażacy zostali przydzieleni do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w C Komendy Straży Pożarnej w Chodzieży, a w 1992 roku do Komezarnkowie. W 1980 roku nastąpiła kolejna i jednostka została przeniesiona do Rejonowejndy Rejonowej Straży Pożarnej we Wągrowcu.

W 1983 roku Zarząd OSP podjął decyzję rozbudowy remizy. 22 lipca 1984 oddano do użytku rozbudowany budynek remizy. Wszystkie prace budowlane udało się wykonać dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków oraz mieszkańców wsi. W transporcie materiałów budowlanych pomagała Międzykółkowa Baza Maszynowa w Ludomach. Pomoc udzielił również Urząd Gminy w Ryczywole z Naczelnikiem Gminy Jerzym Gackiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Ostrowskim. Na dokończenie budowy Oddział PZU Piła przekazał 1 milion złotych.

W marcu 1984 strażacy utrzymali nowy samochód gaśniczy Star 266, który służył do 2011r.

Do największych pożarów, w jakich brała udział OSP w tamtych latach należy zaliczyć pożar Puszczy Nadnoteckiej w 1992 roku w Miałach.

W 2003 roku dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu strażacy otrzymali torbę R1, nosze szyny Kramera oraz przecinarkę do stali i betonu. W 2004 roku strażakom udało się znaleźć sponsora – firmę „HARBOR POINT” z siedzibą w Poznaniu. Dzięki pomocy finansowej prezesa tej firmy Pana Witolda Jacaka zakupiono pompę „Niagarę".

W 2006 roku władze zarządu podjęły starania, aby zdobyć fundusze na zakup sztandaru. Udało to się dzięki ofiarności mieszkańców wioski, a także pomocy finansowej Urzędu Gminy w Ryczywole. 12 maja 2007r sztandar został poświęcony i przekazany jednostce. Podczas przekazania sztandaru jednostka otrzymała pompę wysoko wydajną do wody czystej przekazaną z PSP.

Dzięki corocznej dotacji z KSRG strażacy zakupili nowe mundury bojowe i koszarowe, buty bojowe, hełmy typu Gallet, aparat prądotwórczy, urządzenie do rozruchu samochodu, radiostacje nasobne, aparaty powietrzne typu Auer.

Druhowie angażowali się również w prace społeczne. Od wybudowania sali i remizy największe prace to czyszczenie i napełnianie wodą zbiornika p-poż, wywiercenie studni i założenie hydroforu i wody, położenie asfaltu przed garażem, naprawa kanału garażu który się zawalił, sadzenie topoli przy boisku które zostały wycięte przy modernizacji boiska sportowego, przeróbka starego garażu na kuchnie, pokój dla sportowców i sanitariat, koszenie trawy wokoło obiektu, naprawa stołów i krzeseł, szklenie okien, palenie w piecach ,a później w centralnym, szpachlowanie i malowanie sali, wymiana instalacji elektrycznej. W czynie zostały wykonane lampy do sali które służyły 20 lat i wiele innych prac. Większość funduszy na te prace pochodziło z organizowanych przez strażaków dyskotek. Niektóre materiały zakupił urząd gminy.

Jednostka dzięki funduszom z KSRG wzbogaciła się w Agregat prądotwórczy i pompę szlamową do brudnej wody oraz 3 mundury bojowe Nomex. Dzięki sponsorom z okazji 65 lecia OSP druhowie mogli zakupić 5 mundurów wyjściowych. Z tej także okazji druhowie dostali oznaki za wysługę lat, natomiast seniorzy Stefan Chmielewski, Jan Steinke i Jerzy Figiel otrzymali pamiątkowe Zegary. Druhowie z okazji swego święta wymalowali Garaż i wykonali wiele prac porządkowych wokół sali i remizy. Ugotowali 150 litrów grochówki dla wszystkich ,a dla gości proszonych był poczęstunek na sali, wszystko zakończyło się zabawą taneczną. W Listopadzie podczas przeglądu sprzętu z PSP wycofano stara 266 z powodu złego stanu technicznego, i czasowo strażacy otrzymali stara 200 z OSP Ryczywół.

Po długich staraniach zarządu i przychylności Rady Gminy Ryczywół i Wójta Jerzego Gacka udało się zakupić samochód marki Star 266, którego przekazanie i poświęcenie nastąpiło 10.11.2013r. Samochód ten został nazwany imieniem byłego dh Stefana Chmielewskiego „Stefan” a matką chrzestną została jego żona Lubomira Chmielewska.

Nie należy zapominać o sukcesach w różnego typu turniejach. Od początku istnienia jednostki istniała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która dzielnie reprezentowała jednostkę podczas zawodów. Już podczas pierwszego startu w 1955 roku OSP Lipa w zawodach gminnych Oborniki – Północ w Nowołaskońcu, zajęła 1 miejsce w swojej grupie. Następnie brała udział w zawodach powiatowych, gdzie zajęła 3 miejsce. W 1966 roku drużyna zajęła I miejsce w zawodach powiatowych i zakwalifikowała się na pierwsze zawody drużyn młodzieżowych i harcerskich, które odbyły się we Wrześni w 1967r. na trzydzieści startujących drużyn w grupie I, M.D.P. z Lipy zajęła III miejsce.

Największym osiągnięciem było zdobycie drugiego miejsca w zawodach wojewódzkich w Wałczu w 1982 roku oraz zakwalifikowanie się do zawodów strefowych w Koszalinie w 1983 roku gdzie strażacy zajęli piąte miejsce w grupie seniorów. Startowały tam drużyny z pięciu województw.

Dużym osiągnięciem było zajęcie 9 miejsca na dwadzieścia startujących drużyn w zawodach w Górce Klasztornej. W zawodach gminnych i powiatowych drużyny jednostki zajmowały czołowe miejsca o czym świadczy sala pamięci, która niedługo znajdzie się również na stronie OSP.

Nie tylko w sporcie pożarniczym jednostka osiągała wysokie miejsca, ale również w pojedynczych turniejach piłki nożnej. W 2009 roku członek MDP dh Szymon Chmielewski brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, na etapie gminnym zajął 1 miejsce, na etapie powiatowym również 1 miejsce, niestety w eliminacjach wojewódzkich znalazł się tylko w pierwszej dziesiątce. Rok później przeszedł etap gminny z 1 miejscem, natomiast tym razem nie udało mu się dostać do eliminacji wojewódzkich zajmując 5 miejsce na etapie powiatowym, podczas gdy wcześniej podobne sukcesy odnosił jego brat dh Dawid Chmielewski.

Do dnia dzisiejszego trzej druhowie czyli Szymon Chmielewski, Damian Chmielewski, oraz Dawid Neumann reprezentują jednostkę na turnieju OTWP. Podczas ostatniego turnieju dh Szymon znowu był blisko wygranej, podczas, gdy prowadził nad przeciwnikami dużą liczbą punktów, nie odpowiedział na ostatnie 2 pytania.

Zapraszamy:https://www.facebook.com/OSPLipa http://www.ksrglipa.osp.org.pl/

Informacje oraz zdjęcia OSP Lipa

Strażacki.pl

Dzisiaj prezentujemy Wam druhów z OSP Lipa. Ochotnicza Straż Pożarna w Lip

Galeria