OSP Maszkienice

OSP Maszkienice 

OSP Maszkienice została założona w 1903 r. A stało się to dzięki temu, że gmina Maszkienice wydelegowała jednego z mieszkańców – Franciszka Dadeja, na kurs strażacki zorganizowany w Brzesku przez Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Franciszek Dadej po ukończeniu kursu założył we wsi Maszkienice przy Kółku Rolniczym jednostkę OSP, a sam stał się jej pierwszym naczelnikiem.

 

W pierwszym roku jednostka liczyła 25 członków. Pierwsi druhowie za własne pieniądze zakupili mundury i drobny sprzęt. Wyposażenie straży stanowiła tylko stara wysłużona sikawka przenośna. Mniej więcej w tym samym czasie wykonano na zamówienie straży płaskorzeźbę prezentującą św. Floriana, która jest z druhami już od ponad 100 lat.

1908 r. to rok znaczących zmian w jednostce. Wójt gminy Maszkienice zaakceptował w końcu starania strażaków i w efekcie jego starań kupiono nową sikawkę konną, która została sprowadzona z Czech za kwotę 1465 koron. Od tej chwili straż w Maszkienicach zaczęła uzyskiwać duży autorytet nie tylko w rodzimej miejscowości, ale także w okolicznych wsiach gdzie brała udział w licznych w tym czasie pożarach.

W 1911 r. postanowiono wybudować w centralnej części wsi drewnianą strażnicę, w której umieszczono sprzęt gaśniczy oraz umundurowanie. Pieniądze na ten cel jednostka otrzymała z wpłat społeczności wsi, Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Brzesku (w uznaniu za nadzorowanie bezpieczeństwa we wsi). Drewno potrzebne do budowy zakupił dziedzic na zamku w Dębnie - Pan Jastrzębski.

Międzywojenna współpraca druhów OSP z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Maszkienicach - Ferdynandem Gągolą, zaowocowała organizowaniem przedstawień teatralnych dla mieszkańców wsi. Dochód z przedstawień stał się sposobem na wypełnienie w czasie II wojny najdotkliwszych braków finansowych.

Kondycja jednostki uległa znacznej poprawie w latach 60. XX wieku. W 1964 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowej remizy strażackiej. Z własnych funduszy kupiono pierwszy samochód strażacki marki „DODZA”. Już w 1966 r. została oddana do użytku część garażowa nowej remizy, natomiast część socjalną (sale zebrań i górne piętro na którym mieściło się przez 30 lat przedszkole) budowano w latach 1968-1975. W tym samym okresie władze powiatowe i wojewódzkie ufundowały nową motopompę PO3 dla druhów z Maszkienic.

W 1968 r. ówczesny Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Krakowie przekazał jednostce samochód z demobilu wojskowego marki Star 20, który służył druhom przez 43 lata. To właśnie Starem wyruszyli druhowie z jednostki do gaszenia pożaru w rafinerii Czechowice-Dziedzice w 1971 r.

W 1995 r. przeprowadzono globalny remont remizy (nadbudowa dachu oraz odnowa elewacji budynku) doprowadzając budynek do obecnego wyglądu. W roku 1995, gdy stan samochodu Star osiągnął poziom krytyczny, druhowie znów z własnych pieniędzy kupili samochód marki Nysa, który został zaadoptowany do celów pożarniczych. Od tamtego roku na bieżąco jednostka jest doposażana z funduszy samorządowych. Tym samym wzbogaciliśmy się o samochód VolksWagen T4, motopompy: WT40X i pływająca Niagara, specjalistyczne ubrania strażackie, system selektywnego wywołania.

W wyniku własnych starań druhowie pozyskali również: torbę do ratownictwa medycznego R0 (z programu KRUS), deska ortopedyczna.

W 2013 roku dzięki wieloletnim staraniom jednego z druhów strażacy otrzymali ogromne wsparcie od przedsiębiorcy austriackiego – Christopha Scheyera. Dzięki jego pomocy został sprowadzony do jednostki średni samochód gaśniczy STEYER, którego wyposażenie stanowią m.in.: zbiornik na wodę (ok. 2000 l), hydrauliczne narzędzia ratownicze, mechaniczny sprzęt tnący, sprzęt burzący.

Do obsługi coraz nowocześniejszych sprzętów i samochodów potrzebni są wyszkoleni ochotnicy. Obecnie w skład OSP wchodzi:

  • 19 druhów po szkoleniu I i II stopnia

  • 4 dowódców

  • 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

  • 21 pozostałych członków.

Jednak jednostka to nie tylko wyszkoleni ludzie i sprzęt techniczny. Od wielu lat druhowie OSP wspierają lokalną społeczność w jej działaniach kulturalnych, edukacyjnych i religijnych. Druhowie czynnie biorą udział w akcjach sprzątania lasów, edukują młodzież i promują wśród nich kulturę fizyczną. Wyrazem zaangażowania jest coroczny udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Co roku wystawiają przynajmniej 3 drużyny w różnych kategoriach wiekowych (mężczyźni 18+, kobiety 18+, MDP żeńskie i męskie). Ponadto bierą udział w akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” propagując ideę honorowego krwiodawstwa.

Oprócz szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Brzesku, druhowie bierą chętnie udział w ćwiczeniach gminnych organizowanych w obiektach zabytkowych. Przykładem takiego szkolenia były ćwiczenia na zamku w Dębnie zorganizowane w 2011 roku. W 2013 roku na terenie jednostki zorganizowano jeden z etapów Mistrzostw Medycznych i Ratowniczych JRG Państwowych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego – była to dobra okazja do powtórzenia wiedzy z ratownictwa medycznego. Strażacy prowadzą również pewną formę samoszkolenia – druhowie o wyższym stopniu przeszkolenia organizują ćwiczenia w jednostce dla druhów z krótszym doświadczeniem.

{rsmediagallery tags="20140609_osp_maszkienice"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Maszkienice.

Strażacki.pl

O