OSP Mników

OSP Mników 

Trzynastego marca 1921 roku z inicjatywy Franciszka Blecharskiego – kierownika Szkoły Powszechnej w Mnikowie – odbyło się Zgromadzenie Obywateli gminy Mników, którego celem miało być założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Po referacie wygłoszonym przez inicjatora zebrania uchwalono założenie jednostki i jednogłośnie wybrano zarząd.

 

O początkach działalności jednostki wiadomo niewiele. Zachowała się informacja m.in. o tym, że 19 marca 1925 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru jednostki. Dokonał go ksiądz przeor klasztoru kamedułów z Bielan - ojciec Maur Wiśniewski. Kilka lat później – w sierpniu 1931 roku miało miejsce poświęcenie sikawki, a tuż po wojnie – w maju 1947 roku – strażacy z Mnikowa świętowali z okazji otrzymania motopompy.

W latach powojennych działalność jednostki stopniowo zanikała. Odnowienie i reaktywowanie OSP w Mnikowie miało miejsce 17 listopada 1996 roku. Stało się to z inicjatywy prezesa Zarządu Gminnego OSP w Liszkach – Jerzego Stopy. Już kilka miesięcy później – podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w ojczyźnie – szesnastu strażaków z Mnikowa zabezpieczało jego wizytę na Błoniach w Krakowie (08.06.1997).

Z inicjatywy wójta gminy Liszki Wojciecha Burmistrza oraz druha Józefa Koźbiała udało się szybko pozyskać dziesięcioletni samochód pożarniczy Jelcz 005. Auto przydało się już podczas wielkiej powodzi z lipca 1997 roku. W akcji ratowniczej 10 lipca w Mnikowie brało udział 14 miejscowych strażaków. Druhowie z Mnikowa walczyli z powodzią również 21 lipca 1997 roku. Była to praca przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w nieodległych Jeziorzanach i Ściejowicach.

W lutym 1998 roku z inicjatywy druha Józefa Koźbiała, a zarazem radnego gminy Liszki, nastąpiło przejęcie przez OSP Mników budynku wiejskiego. Kilka miesięcy później udało się pozyskać samochód pożarniczy Unipower GPr 3000. Dzięki staraniom naczelnika Jacka Czecha oraz prezesa Krzysztofa Kamińskiego auto zostało przekazane jednostce przez Port Lotniczy Kraków-Balice. W 1999 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie wyremontowanego samochodu pożarniczego Jelcz 005.

Strażacy z Mnikowa włączają się czynnie w życie społeczne swojej okolicy. W 1999 roku w czynie społecznym pracowali przy utwardzaniu dróg komunikacyjnych cmentarza w Morawicy. Kilka lat później pracowali też przy wycince i pielęgnacji drzew wokół kościoła parafialnego w tej miejscowości. Rok 1999 zapisał się również udziałem druhów z Mnikowa w pielgrzymce strażaków do Częstochowy, gdzie odbywał się ogólnopolski zjazd z okazji 60-lecia OSP. W marcu 2000 roku ze środków własnych zakupiono motopompę PO 5, strażacy uczestniczyli również w uroczystościach z okazji nawiedzenia miejscowości przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 28 marca 2001 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. W lipcu członkowie OSP brali udział w walce z powodzią w Mnikowie.

W kolejnych latach udawało się doposażyć jednostkę w niezbędny sprzęt. W 2002 roku – czyli rok po włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – pozyskano pompę szlamową, dwa aparaty powietrzne AUER oraz osiem kompletów ubrań specjalnych USP. W 2003 roku naczelnik Jacek Czech przekazał jednostce samochód Nysa. Dwa lata później jednostka pozyskała nowy samochód marki Ford. Duży udział w jego zakupie mieli sami strażacy (45 tys. zł pochodziło ze środków własnych, 25 tys. dołożyła Gmina Liszki, a 50 tys. dał ZOSP RP). W tym samym roku zakupiono też dwa radiotelefony, pachołki oświetleniowe oraz agregat prądotwórczy.

W marcu 2007 roku odnowiono sztandar, dokonała tego mieszkająca w Mnikowie artystka – pani Ewa Chudoba. Niemal jednocześnie strażacy wykonali też schody do ołtarza Matki Boskiej Skalskiej w Dolinie Mnikowskiej. W tym samym roku zakupiono także zestaw kombi firmy Holmatro. W kolejnym roku udało się pozyskać sprzęt medyczny: Torbę PSP R1, szyny Kramera oraz deskę ortopedyczną. W kwietniu 2009 roku za kwotę 80 tys. zł jednostka zakupiła samochód pożarniczy renault. Ze środków własnych pochodziło 30 tys. zł, a pozostałe 50 tysięcy przekazała Gmina Liszki. W ostatnich latach strażacy z Mnikowa coraz częściej wyjeżdżają do akcji ratowniczych. W 2008 roku odnotowano 98 wyjazdów, a w 2009 strażacy interweniowali aż 123 razy.

W 2010 roku właściciel firmy INFINITY przekazał jednostce nożyce do cięcia słupków samochodowych. W maju druhowie walczyli z powodzią na terenie Mnikowa jak i całej gminy Liszki. 30 listopada został zakupiony za 605 tys zł nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. W tym roku druhowie uczestniczyli w 235 wyjazdach z czego połowa to wyjazdy do powodzi.

W maju 2011 roku odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu pożarniczego. Za kwotę około 5 tyś. zł z KSRG został zakupiony nowy sprzęt: piła do drewna, kompresor i maszt oświetleniowy. W tym roku do rożnych zdarzeń jednostka wyjeżdżała 136 razy.

Na wiosnę 2012 roku został wykonany remont syreny alarmowej. Wykonano również remont poddasza gdzie mieści się centrum dowodzenia. Zakupiono również nowy sprzęt i ubrania bojowe m.in. pilarkę do drewna i 2 aparaty powietrzne AUER. Rok zakończył się ogólną liczbą wyjazdów 108.

Jednostka w tym momencie dysponuje dwoma samochodami: GBA Mercedes Benz Atego 1429 jest to samochód posiadając 2,5 tyś. litrów wody oraz 250 litrów piany gaśniczej. Na wyposażeniu samochodu znajduje się przede wszystkim armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, znak oświetleniowy, pompa szlamowa, drabina ratownicza, pilarka do drewna jak i wiele innych sprzętów które są potrzebne do akcji. Sercem samochodu jest autopompa dwu zakresowa o maksymalnej wydajności 1600 litrów na minutę. Drugi samochód to SLRt Ford Transit, jest przystosowany przede wszystkim do ratownictwa technicznego. Posiada zestaw firmy Holmatro (nożyce, rozpierak cylindryczny, rozpierak ramieniowy, nożyce do cięcia pedałów), jest to jedyny kompletny zestaw w gminie. Oprócz tego na wyposażeniu samochodu znajdziemy torbę medyczną PSP-R1, szyny Kramera, deskę ortopedyczną, agregat prądotwórczy, pompę wysokociśnieniową i wiele innych.

Jednostka z racji iż od 2001 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, przechodzi kontrole gotowości bojowej. Ostania miała miejsce 11.04.2014 roku, zakończyła się ogólną oceną bardzo dobry.

W 2013 roku druhowie zajęli trzecie miejsce w zawodach strażacko-sportowych po około dziesięciu latach przerwy. Rezultat ten jeszcze bardziej zmotywował strażaków do pełnienia swoich obowiązków a także nową falę przyjęć do jednostki. Dzięki nowym, młodym osobom straż nabiera rozpędu i świeżości. Coraz częściej strażacy wyjeżdżają dwoma samochodami do akcji. Druhowie tworzą nową tradycję. W 2014 po raz pierwszy, od początku jednostki, strażacy zorganizowali przysięgę strażacką. Uroczysta rota odmówiona przy udziale kapela ks. Stanisława Święciaka i przysięga na sztandar sprawiła, że druhowie poczuli jeszcze większy obowiązek niesienia pomocy.

Strażacy z Minikowa starają się też pomagać innym jednostką, przekazali oni ubrania koszarowe niedawno zaktywowanej jednostce OSP Morawica, przekazana również została radiostacja. Często współpracują z innymi jednostkami w akcjach i zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez masowych.

OSP posiada system selektywnego alarmowania DSP-50 oraz terminal sms-owy DTG-53, dzięki którym druhowie w razie alarmu otrzymują powiadomienia w postaci sms-a, na ich prywatne numery telefonów. Oprócz tego od 1998 roku w Mnikowie rozlega się dźwięk syreny.

Jednostka liczy 56 członków, w tym aż 6 kierowców z uprawnieniami na poruszanie się samochodami uprzywilejowanymi i to dzięki nim jednostka zawsze wyjeżdża do akcji bez względu na porę dnia. Oprócz tego strażacy posiadają kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, naczelników i oczywiści strażaków ochotników I i II stopnia.

W 2013 roku druhowie otrzymali od ZOSP dwa znaki sygnalizacyjne o zasięgu do 4 km za udział w akcjach ratowniczych na autostradzie. W każdy samochodzie znajduje się taki znak.

Jednostka OSP bardzo ochoczo i z pełnym zaangażowaniem bierze udział w wszelkich pokazach. Chętnie ukazują umiejętności i dzielą się nimi z innymi. Chcą pokazać dzieciom jak i również dorosłym jak pomóc poszkodowanym, gdzie proste czynności potrafią innym ratować życie. Lekcje z pierwszej pomocy to ich specjalność.

Jeżeli jesteś zainteresowany życiem jednostki obserwuj OSP na facebook’u: https://www.facebook.com/ospmnikow lub serwisie strefa druha: http://www.osp.com.pl/Malopolskie/krakowski/Liszki/OSP-Mnikow

 { rsmediagallery tags="20140606_osp_mnikow"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Mników.

Strażacki.pl

OSP Mników<