OSP Mszana Dolna

OSP Mszana Dolna 

Straż Pożarna w Mszanie Dolnej  została zorganizowana  pod  nazwą „ Towarzystwo Straży Pożarnej” w dniu  15 lutego 1878 r. Siedzibą Towarzystwa było pomieszczenie w budynku ratusza w Rynku. Tam przechowywano sprzęt pożarniczy zakupiony z funduszy pochodzących ze zbiórek. Zaczęto również pozyskiwać pieniądze  na zakup działki pod remizę, którą  niebawem nabyto za 750 złotych reńskich.

 

Przy ogromie pracy druhów i społeczności Mszany Dolnej oraz okolicznych wsi doprowadzono do budowy remizy położonej obecnie przy ul. Matejki. Remizę oddano do użytku w roku 1890, umieszczono w niej  3 wozy na zaprzęg konny, sikawkę, drabiny, osęki, węże. W razie alarmu  sygnałem trąbki korzystano z koni gospodarzy: Jana Wcisło, Stanisława Stachury, Władysława Szarka.    Towarzystwo Straży Pożarnej  podjęło również myśl o utworzeniu własnej orkiestry do której powstanie doszło w roku 1902  i podczas jubileuszu  25-lecia przypadającego na rok 1903 orkiestra zagrała poprawnie.

W 1934 roku  wielka powódź, która nawiedziła Mszanę Dolną przysporzyła wiele pracy. Bezustanny deszcz padał od 16 do 20 lipca, zostały zniszczone drogi, a nawet tory kolejowe. Dzięki  ofiarnej służbie strażaków udało się uniknąć śmiertelnych wypadków i uratować zagrożone domostwa.


W 1939 roku po wybuchu II wojny światowej pomieszczenia straży zajęto na  magazyny zbożowe i sortownię skonfiskowanego mienia żydowskiego. W roku 1944  wybrany został konspiracyjny Zarząd Straży Pożarnej, Naczelnikiem został Stanisław Dobrowolski, który to wcześniej wywiózł i ukrył część sprzętu z remizy po wkroczeniu armii niemieckiej do Mszany Dolnej. Od momentu wyzwolenia  następowała odbudowa szeregów  straży do, której w znacznej mierze przyczynili się Stanisław Dobrowolski, Stanisław Mitana,  Maciej Chrustek, Józef Znachowski.

W roku 1952 rozpoczęto  budowę wieży strażackiej, która została ukończona w roku 1953, prowadzącym budowę był mistrz murarski Wincenty Aksamit. W roku 1970 powołano  Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka, który oddano do użytku w całości w 1974 r. Z uroczystością otwarcia zbiegła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru i przekazania wozu bojowego .

W 1991 r. dokonano przebudowy  dachu i  pozyskane w ten sposób pomieszczenia przeznaczono na salę w, której odbywają się próby orkiestry, szatnie oraz magazyny. Inicjatorem tych działań był Prezes Jan Wcisło, który poświęcił wiele sił i zdrowia w to przedsięwzięcie. W roku 1997 jednostka OSP brała czynny udział w akcji ratowniczej podczas powodzi, broniąc przed zalaniem zagrożone tereny miasta i gminy Mszana Dolna  oraz likwidując jej skutki.

Za dobrą organizację  akcji i ofiarną służbę medalem  „Za ofiarność i odwagę” odznaczony został  naczelnik Jan Piekarczyk. Po roku 2000 dokonano rozbudowy zaplecza kuchennego wykonano wiele prac remontowych, utwardzono plac kostką  przed budynkiem.
Budynek Domu Strażaka wykorzystywany jest  na  przyjęcia weselne, z których dochód  przeznaczany jest na bieżące utrzymanie straży, orkiestry oraz funkcjonowanie budynku.

Na dzień dzisiejszy OSP Mszana Dolna zanotowała 30 wyjazdów od 1 stycznia 2014. Były to pożary zabudowań gospodarczych, budynków mieszkalnych, sadz w kominie, pożary traw, samochodów, wypadki drogowe, zabezpieczenie lądowiska, usuwanie substancji ropopochodnej, poszukiwania osób zaginionych. Wśród czynnych druhów po przeszkoleniu jest: • 9 uprawnionych kierowców • 7 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy • 5 druhów, którzy ukończyli kurs ratownictwa technicznego • 2 mechaników motopomp • 5 druhów po kursie pilarzy • 3 druhów po kursie kierowania ruchem • 19 druhów po kursie dowódców • 3 operatorów sprzętu hydraulicznego • 9 druhów po kursie obsługi radiostacji • 2 ratowników medycznych. W tym roku szkolenie jednoetapowe dla OSP przeszło 7 osób - w tym 3 kobiety. Mówiąc o OSP Mszana Dolna, nie sposób też nie wspomnieć o Orkiestrze, zarys historyczny można znaleźć na stronie OSP: http://www.osp.mszana-dolna.pl/index.php?name=Orkiestra%20D%C4%99ta%20OSP&lev=1&lang=pl&select=07. Trzeba dodać, że udało się jej koncertować również w Chorwacji i Grecji. Orkiestra organizuje rok rocznie Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Mszanie Dolnej.

Strażacy dysponują pięcioma samochodami bojowymi:

MAN GBA 1,5/20 : 459 K 32

Iveco GLBARt 1/20 : 459 K 33

JELCZ GCBA 6/32 : 459 K 31

NISSAN SLRR : 459 K 35

STEYR GBA 2,5/16 : 459 K 34.

 { rsmediagallery tags="20140531_osp_mszana_dolna"}

Zdjęcia oraz informacje dzięki uprzejmości OSP Mszana Dolna.

Strażacki.pl

OSP Ms