OSP Turośń Kościelna

OSP Turośń Kościelna 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej powstała w 1926 roku. W lipcu z inicjatywy księdza Józefa Wołejki i Pana Ryszarda Średzińskiego powstał komitet organizacyjny. Po zapoznaniu się ze statutem powołano zarząd i rozpoczęto werbunek strażaków. Za zgromadzone fundusze zakupiono ręczną dwucylindrową sikawkę, 25 m węża i 20 hełmów. Jak przystało na nowo zorganizowaną jednostkę dyscyplina strażaków była wzorowa.

 

3 maja 1934 roku dokonano poświęcenia Domu Strażaka wybudowanego w czynie społecznym przez strażaków i mieszkańców Turośni. W lipcu 1936 roku obchodzono I jubileusz 10-lecia istnienia jednostki OSP. Z tej to okazji u sióstr Szarytek w Warszawie zakupiony został sztandar.

W 1938 roku rozpoczęto budowę garaży, która została przerwana przez II Wojnę Światową. Garaże ukończono i oddano do użytku dopiero po wojnie. W 1946 roku za pieniądze uzyskane z działalności kulturalnej, którą prowadzili nauczyciele, Państwo Tokarczykowie zakupiono motopompę, umundurowanie dla sekcji bojowej oraz syrenę ręczną.

W 1956 roku OSP otrzymała samochód bojowy Star 20. Z okazji 40-lecia istnienia jednostki w 1966 roku Front Jedności Narodów ufundował Sztandar dla OSP w Turośni Kościelnej. Poprzedni sztandar ze względów politycznych w czasie II wojny światowej i po niej nie mógł oglądać światła dziennego. Przechowywała go żona strażaka Pani Bursa.

W latach następnych strażacy z jednostki gasili pożary, uczestniczyli w uroczystościach państwowych. W 1972 roku OSP otrzymuje bardziej nowoczesny samochód Star 25 z autopompą. Rok 1976 to jubileusz 50-lecia jednostki OSP. Z tej okazji zakupiono 20 mundurów wyjściowych. Obchody były bardzo uroczyste.

Lata następne to wypełnianie zadań statutowych oraz organizowanie zabaw tanecznych przynoszących jednostce znaczne dochody. W roku 1983 za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie został przyznany jednostce samochód Jelcz. Ze względów lokalowych, którymi okazały się zbyt małe garaże został przekazany innej jednostce. Z tego powodu wybrany został Komitet budowy remizo - świetlicy. W kwietniu 1987 roku ruszyła budowa. Ze względu na ciężkie czasy, które przeżywali strażacy budowa przeciągnęła się do roku 1992.

12 lipca 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyły władze wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP oraz Komendy Rejonowej w Łapach, a także goście zaproszeni. Poświęcenia remizy dokonał Ks. Biskup Edward Ozorowski oraz proboszcz parafii w Turośni Kościelnej ks. Eugeniusz Bida.

Lata następne to ciężka praca przy pracach wykończeniowych sali widowiskowej. W czerwcu 1994 roku został przekazany z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku samochód pożarniczy marki Żuk z autopompą i jednostka stała się jednostka typu S2.

Do obowiązków druhów należało nie tylko gaszenie pożarów ale i zapobieganie im, udział w szkoleniach oraz zawodach sportowo - pożarniczych. Druhowie uczestniczyli aktywnie w życiu Kościoła poprzez udział we wszystkich uroczystościach parafialnych.

Strażnica OSP służy nie tylko druhom ale całej społeczności gminnej. Odbywają się tu wesela, uroczystości gminne, imprezy kulturalne. Jednostka OSP włączona została w 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 { rsmediagallery tags="20140614_osp_turosn_koscielna"}

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Turośń Kościelna.

Strażacki.pl

OS