Nowe

OSP w Nowem

OSP w Nowem

OSP w Nowem założona została w 1872 roku, jako jedna z pierwszych straży pożarnych na Pomorzu Gdańskim w ówczesnych Prusach Zachodnich, stając się zarazem najstarszą jednostką ochotniczą z terenu powiatu świeckiego.

Od tamtej pory nieprzerwanie stoi na straży bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców miasta i gminy. Pierwsza strażnica ulokowana została w pozostałościach dawnego zamku krzyżackiego. Podczas swojej 142 letniej historii uczestniczyła w niezliczonych akcjach ratowniczych. W 1899 roku walczono z pożarem 5 kamienic i budynku kościoła poklasztornego w Nowem, jednym z największych odnotowanych w dziejach miasta.

W 1920 roku nowscy strażacy rozpoczęli nowy okres działalności, czas tworzenia niepodległych struktur strażactwa w odradzającej się po zaborach Polsce. W okresie II Rzeczypospolitej walczono m.in. z pożarami browaru i zakładu wikliniarskiego w Nowem. W roku 1937 zakupiono pierwszą pompę motorową marki „LEOPOLIA”. Atak na Polskę wojsk faszystowskich Niemiec 1 września 1939 r. zahamował dobrze rozwijającą się pracę organizacyjną i bojową, miejscowej OSP. Podczas okupacji jednostka wyposażona została w pierwszy w swojej historii samochód gaśniczy marki Mercedes. Po wojnie w 1948 roku otrzymała samochód marki Dodge, zwany pieszczotliwie „doczką”. W roku 1949 z zasobów UNRRA /Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy/ wóz marki ZIS 5. W roku 1954 jednostka wzbogaciła się o wóz bojowy marki Star 120. W roku 1960 Związek OSP Okręgu Bydgoskiego nadał nowskiej OSP dyplom uznania za dotychczasową działalność.

W roku 1962 uroczyście obchodzono jubileusz 90 - lecia powstania straży w Nowem. Postanowiono z tej okazji ufundować sztandar, oraz przyjąć symboliczną datę obchodów i powstania jednostki na dzień 27 maja. W roku 1964 nowscy druhowie otrzymali nowy samochód gaśniczy marki Star 25. Pod koniec lat 60 - tych prokuratura rejonowa w Świeciu uznała, że remiza nie powinna mieścić się w zabytkowym obiekcie zamku krzyżackiego i na zbliżającą się rocznicę 100 - lecia OSP w Nowem, postanowiono wybudować nową siedzibę, w nowym miejscu. Budowę remizy rozpoczęto w roku 1972, a zakończono w roku 1974. Po 102 latach zmieniła się dotychczasowa siedziba miejscowych „Panów Ognia”. Koniec lat 70- tych przyniósł równocześnie ogromne utrudnienia w działalności jednostki, spowodowane pogłębiającym się kryzysem gospodarczym i społecznym w komunistycznej Polsce. Początek lat 80- tych z stanem wojennym i nadal pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, również nie przyniósł oczekiwanej poprawy sytuacji. 31 października 1980 roku strażacy brali udział w gaszeniu tragicznego w skutkach pożaru Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Górnej Grupie. W pożarze zginęło 55 pacjentów, a 26 zostało ciężko poparzonych.

W czerwcu 1987 roku otrzymano fabrycznie nowy samochód gaśniczy marki „Jelcz”, a jednostka wzbogaciła się także o przyczepę proszkową AP 250, aparaty oddechowe i 4 - przęsłową drabinę nasadkową. Rok 1989 odnotował niespotykaną dotychczas ilość pożarów w kompleksach leśnych. Na 56 wyjazdów odnotowano 23 przypadki pożarów w lesie. W 1991 roku strażacy uczestniczyli w 25 akcjach gaśniczych, także w gaszeniu największego dotychczas pożaru obszarów leśnych w Europie w Kuźni Raciborskiej.

Nowską jednostkę 29 kwietnia 1995 r. decyzją Komendy Głównej Straży Pożarnej, włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W roku 1997 podczas Jubileuszu 125 lecia istnienia, jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku oraz otrzymała nowy sztandar. W roku 1998 doszło do wykolejenia się na stacji kolejowej w Twardej Górze wagonów przewożących środki chemiczne. Jedna z cystern stanęła w ogniu i po rozszczelnieniu zaczął wydobywać się z niej trujący gaz - epichlorohydryna. W akcji zabezpieczenia i gaszenia oprócz nowskiej OSP, brały udział również inne 22 zastępy gaśnicze i zabezpieczenia chemicznego. W 2007 r. jednostka otrzymała pierwszy w historii specjalistyczny samochód ratownictwa technicznego marki Ford. W roku 2010 walczyli z skutkami, jednej z największych powodzi, jaka nawiedziła tereny nadwiślańskiej Polski. Za tamte działania wielu druhów wyróżniono listami gratulacyjnymi z Kancelarii Premiera RP. 11 grudnia 2010 r. nastąpiło uroczyste przekazanie, nowego średniego wozu bojowego marki MAN.

W grudniu 2012 roku powołano w nowskiej OSP – Jednostkę Operacyjno-Techniczną. W roku 2012 nowscy strażacy uczestniczyli w 138 akcjach ratowniczych. Obecnie ochotniczą służbę pełni 51 przeszkolonych druhen i druhów.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Nowe.

Strażacki.pl

OSP w Nowem założona została w 1872 roku, jako jedna z pierwszych straży

Galeria