Jaworzno

Powołanie Komendanta Miejskiego w Jaworznie

Powołanie Komendanta Miejskiego w Jaworznie

Dziś z dniem 27 kwietnia 2021roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie powołany został bryg. mgr inż. Paweł Żaba, dotychczas pełniący obowiązki komendanta.

Bryg. mgr inż. Paweł Żaba w 1995 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej jako ratownik. Zajmując kolejne stanowiska służbowe, w 2011 roku mianowany został na stanowisko kierownika sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych. W 2020 roku powołany został na zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie, a z dniem 27 lutego 2021 roku otrzymał akt powierzenia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie.

Strażacki.pl

D