FLORIANY czekają na najbardziej aktywne OSP! Zostało tylko kilka dni…

FLORIANY czekają na najbardziej aktywne OSP! Zostało tylko kilka dni…

Oryginalne statuetki FLORIANY 2017 zostały zaprojektowane specjalnie na Konkurs. Te prestiżowe nagrody już czekają na zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. A to nie jedyny sposób uhonorowania tych najlepszych z najlepszych!

FLORIANY 2017 wraz z nagrodą otrzymają strażacy ochotnicy, którzy zgłoszą do Konkursu inicjatywy prospołeczne zrealizowane samodzielnie lub we współpracy z samorządami lub innymi lokalnymi środowiskami w latach 2015-2016. Organizator czeka na zgłoszenia do 28.02.2017!

Formularze konkursowe są dostępne na stronie internetowej Konkursu http://floriany.zosprp.pl/?page_id=232

Wystarczy wybrać kategorię, opisać inicjatywę i wysłać do Organizatora.

Zapraszamy!

www.floriany.pl

Kategorie konkursowe:

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

II Poprawa bezpieczeństwa

III Ochrona środowiska i ekologia

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

V Edukacja

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

VII Kultura i tradycja

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

IX Integracja społeczna

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

XI Współpraca zagraniczna

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

www.floriany.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria