III Suskie Warsztaty Ratownicze

III Suskie Warsztaty Ratownicze

Pod koniec miesiąca, 29 kwietnia br. odbędzie się trzecia edycja Suskich Warsztatów Ratowniczych. Suskie warsztaty to szkolenie z zakresu tematyki zwalczania pożarów wewnętrznych – CFBT organizowane cyklicznie od 2015 roku. Organizatorem warsztatów jest Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu, a wydarzenie te jest objęte patronatem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Nasz portal objął patronat medialny nad wydarzeniem.

W dwóch edycjach warsztatów tj. w 2015 i 2016 roku wzięło udział łącznie około 180 strażaków PSP oraz OSP z terenu powiatu Iławskiego oraz jego okolic. Warsztaty mają na celu podniesienie wiedzy strażaków w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych, stosowania środków ochrony układu oddechowego, zagrożeń zdrowotnych związanych, ze środowiskiem pożaru, a także zapoznanie z ofertami nowoczesnego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej które wystawiają podczas trwania warsztatów takie firmy jak: Kadimex, Steo-Rosenbauer, Supron1, Arpapol czy Armatec.

29-30 kwietnia 2017 roku odbędzie się trzecia edycja warsztatów, podczas której zagadnienia zostaną przedstawione bardziej szczegółowo, a także przeprowadzone będą ćwiczenia gorące – zarówno demo czyli obserwacje zjawisk pożarowych oraz kompletne scenariusze działań podczas symulacji pożaru. Warsztaty prowadzą instruktorzy CFBT.pl – grupy założonej przez mł. bryg Szymona Kokot-Góra oraz PYROS m.in. Waldemar Pruss, Dariusz Olcen, Michał Osięgłowski, Adam Skrzypkowski, Arkadiusz Frankiewicz, Tomasz Dettlaf, Rafał Antosik. Dodatkowo przybędą firmy ze sprzętem pożarniczym: Kadimex, Steo-Rosenbauer, Depol – MSA Safety, Arpapol, Armatec, Supron1.

Plan III Suskich Warsztatów Ratowniczych:

Dzień pierwszy – sobota, 29 kwietnia 2017 roku:

- godz. 9:30 – potwierdzenie przybycia uczestników, wydanie pakietów startowych;

- godz. 10:00 – otwarcie warsztatów, przywitanie uczestników, wystawców oraz przybyłych gości;

- godz. 10:00-13:00 – prelekcje w formie prezentacji multimedialnych na świetlicy OSP w Suszu przedstawione przez instruktorów CFBT.pl oraz Pyros;

- godz. 13:00-14:00 – przerwa na posiłek, zapoznanie się z ofertą wystawców;

- godz. 14:00-18:00 – ćwiczenia praktyczne obejmujące pokaz zjawisk pożarowych na modelach obiektów, zarządzanie liniami wężowymi, operowanie prądami gaśniczymi, poruszanie się z linią wężową oraz współprace w rocie, procedurę wejścia do pomieszczenia objętego pożarem, wykonanie tzw. resetu pożaru oraz natarcia nadciśnieniowego;

Dzień drugi – niedziela, 30 kwietnia 2017 roku:

- godz. 10:00 – zbiórka pod remizą OSP w Suszu, przejazd na miejsce ćwiczeń gorących;

- godz. 11:00-13:00 – dwa ćwiczenia typu demo tj. obserwacja zjawisk pożarowych w realnych warunkach oraz sprawdzenie wcześniej poznanych technik gaśniczych;

- godz. 13:00-14:00 – przerwa na posiłek, pokaz CAFS;

- godz. 14:00-17:00 – przeprowadzenie dwóch scenariuszy działań gaśniczych na pożarach w budynku mieszkalnym;

- godz. 17:00 – zakończenie warsztatów, wspólne zdjęcie;

Uwaga! Godziny poszczególnych części warsztatów mogą ulec zmianie, jedna organizatorzy nie przewidują przedłużenia się zajęć w danym dniu.

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria