Ogólnopolski Konkurs - FLORIANY

Ogólnopolski Konkurs - FLORIANY

Z przyjemnością informujemy, że objęliśmy patronatem medialnym „FLORIANY” Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

Konkurs „FLORIANY” skierowany jest do  Ochotniczych Straży Pożarnych, które wraz z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami oraz samodzielnie realizują przedsięwzięcia i projekty służące mieszkańcom m.in. w zakresie: bezpieczeństwa, niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, przeciwdziałania wykluczeniu i aktywizowania młodzieży oraz osób starszych, kultury, sportu, ekologii oraz w wielu innych dziedzinach.

Wspólnie z Organizatorem – Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej idziałającym w jego imieniu miesięcznikiem „Strażak”, Partnerami i Patronami Honorowymi oraz Kapitułą Konkursu serdecznie zapraszamy wszystkie OSP do zgłaszania projektów zrealizowanych w latach 2015-2016!

Więcej informacji o „FLORIANACH” oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie na stronie http://floriany.zosprp.pl/

Organizator Konkursu „FLORIANY”

znak zosp 2016         strazak 2015

Partner Konkursu: Pracodawcy RP

Patronat honorowy:

FLORIANY Patronat honorowy 2016.12.13

remiza998 750 100px

750x100 baner lpsp

BanerPromującyArticleCzytaj również