Kraj

Podsumowanie konferencji "RAK W STRAŻY POŻARNEJ"

Podsumowanie konferencji "RAK W STRAŻY POŻARNEJ"

Ponad 6 godzin prelekcji w formie online dla uczestników, którzy zarejestrowali się na konferencję dotyczącą zagadnień związanych z problematyką zagrożeń rakotwórczych i samej choroby, jaką jest rak w straży pożarnej. Konferencja została zorganizowana przez stowarzyszenie "cfbt.pl", której przewodniczy Szymon Kokot. 

Podczas wystąpień 28 prelegentów (m.in. z Kanady, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec) szeroko omówiono poszczególne zagadnienia związane z rakiem, uświadamiając uczestników, jak duże jest cały czas zagrożenie tą chorobą, wywołaną szczególnie zagrożeniami podczas działań gaśniczych. Przedstawiono także rozwiązania i metody, które znacząco mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia raka u strażaka, poprzez odpowiednią dekontaminację wyposażenia, pranie środków ochrony indywidualnej oraz utrzymaniu zasad higieny osobistej. Zaprezentowano także, jak powinny być zorganizowane pomieszczenia, w których przeprowadza się czyszczenie odzieży po akcjach i nowoczesną metodę dekontaminacji odzieży ochronnej za pomocą dwutlenku węgla.

Wszystkie prelekcje były prowadzone w języku polskim i angielskim.

Pełen program konferencji i prelegenci dostępny jest na stronie z zapowiedzią konferencji:
program konferencji

Zapraszamy również do zapoznania się także z naszym ostatnim artykułem dotyczącym czaso okresu stosowania odzieży ochronnej w straży pożarnej.
Jak długo używać odzież ochronną?

Strażacki.pl

Ponad 6 godzin prelekcji w formie online dla uczestników, którzy zarejest

Galeria