Kamieniec Ząbkowicki

Praktyczne warsztaty z gaszenia pożarów zewnętrznych w trudnym terenie

Praktyczne warsztaty z gaszenia pożarów zewnętrznych w trudnym terenie

W dniach 7-8 października w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie) odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie; zaopatrzenie wodne i działania gaśnicze w lasach i terenach otwartych” 

Uczestnikami warsztatów byli strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa dolnośląskiego a same warsztaty zostały zrealizowane dzięki instruktorom Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa, OSP Kamieniec Wrocławski oraz wójta gminy Czernica.

Całość warsztatów została sfinansowana z „zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa realizowanego przez organizacje pozarządowe”

Podczas zajęć strażacy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w zakresie zwalczania pożarów na terenach otwartych, gdzie nie można dotrzeć pojazdem pożarniczym, sprzętem gaśniczym wykorzystywanym podczas tego typu działań oraz taktyką działań gaśniczych w tym zakresie. Zajęcia praktyczne, które trwały kilkanaście godzin prowadzone były z „żywym ogniem”, co pozwoliło uczestnikom w sposób praktyczny przećwiczyć metody gaśnicze.

foto: redakcja

Strażacki.pl

W dniach 7-8 października w mie

Galeria