Prezydent RP podpisał ustawę, która ma przeciwdziałać blokowaniu numerów alarmowych

Prezydent RP podpisał ustawę, która ma przeciwdziałać blokowaniu numerów alarmowych

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, która przyczyni się między innymi do poprawy dostępności służb ratowniczych. Celem ustawy jest przeciwdziałanie blokowaniu numerów alarmowych, m.in. numeru 112. Ustawa powinna przyczynić się również do zwiększenia świadomości społecznej co do tego, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych – czytamy w komunikacie na stronie prezydent.pl.

Obecnie, osoba blokująca numery alarmowe poprzez ciągłe wykonywanie połączeń na te numery, pozostawała faktycznie bezkarna, pomimo tego, że jej zachowanie mogło uniemożliwić osobom rzeczywiście potrzebującym pomocy zawiadomienie odpowiednich służb i uzyskanie wsparcia. W obecnym stanie prawnym sprawca może ponieść odpowiedzialność tylko wówczas, gdy skutkiem jego działania było narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 Kodeksu karnego) lub gdy celem jego działania było wywołanie niepotrzebnej czynności instytucji użyteczności publicznej albo organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia (art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Wprowadzone w Kodeksie wykroczeń zmiany umożliwią zwalczanie szkodliwych zachowań, niezależnie od motywów, które skłaniają sprawcę do działania. Przepis obiektywizuje podstawy odpowiedzialności, która będzie się aktualizować dopiero w przypadku utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania systemu powiadamiana ratunkowego. Karalne będzie bowiem zachowanie polegające na umyślnym blokowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, telefonicznego numeru alarmowego, przez co utrudnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego.

Efektem nowelizacji powinna być poprawa dostępności usługi powiadamiania alarmowego i skrócenie czasu reakcji służb ratunkowych na zgłoszenie.

Projekt ustawy jest inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP, powstał na bazie spraw zgłaszanych do Kancelarii Prezydenta RP. Wprowadzane zmiany spotkały się z szeroką aprobatą opinii publicznej oraz parlamentarzystów – w Sejmie projekt ustawy został przyjęty niemal jednogłośnie.

Źródło prezydent.pl; Foto. KW PSP Łódź

Strażacki.pl

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy &n


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria