Program szkolenia z zakresu ewakuacji z kolei linowych zatwierdzony

 Program szkolenia z zakresu ewakuacji z kolei linowych zatwierdzony

Komendant Główny nadbryg. Leszek Suski 7 grudnia zatwierdził Program szkolenia z zakresu ewakuacji z kolei linowych.

Program od strony merytorycznej przygotował st. asp. w stanie spoczynku Janusz Rutka oraz bryg. Tomasz Traciłowski z Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, natomiast w konsultacjach merytorycznych udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, szkół pożarniczych, Komend Wojewódzkich PSP i Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania zadań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowej.

Plan nauczania składa się z czterech tematów:
1.Ewakuacja podczas awaryjnego zatrzymania kolei - zakres działania i obowiązujące przepisy w tym zakresie
2.Taktyka działań podczas ewakuacji z kolei linowych
3.Techniki dotarcia do poszkodowanego na kolei linowej
4.Techniki ratownicze i ewakuacyjne z kolei linowych

Na realizację programu przewidziano 16 godzin, w tym cztery na zajęcia teoretyczne i 12 na zajęcia praktyczne.

Foto. KM PSP Nowy Sącz

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

strazacki.pl/ŁS