Przygraniczne Manewry ratownicze Polska-Czechy

Przygraniczne Manewry ratownicze Polska-Czechy

W dniu 14 października odbyły się przygraniczne ćwiczenia ratownicze zorganizowane z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Zakładały one rozległy pożar lasu, który miał miejsce na terenie Polski, a także Czech. Drugim epizodem był wypadek paralotniarzy, którzy w wyniku następstw pożaru stracili panowanie nad paralotniami i utknęli na drzewach w okolicach turystycznego przejścia granicznego.

O godzinie 9:00 odbyła się zbiórka jednostek OSP na terenie KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie o godzinie 10:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego odebrało zgłoszenie o pożarze lasu na polsko-czeskiej granicy. Do działań sukcesywnie dysponowano zastępy zawodowej jak i ochotniczej straży pożarnej. Strona Czeska w tym samym czasie również podjęła procedury dysponowania swoich jednostek na miejsce akcji. W między czasie wpłynęło kolejne zgłoszenie o wypadku paralotniarzy, którzy utknęli na drzewach w rejonie objętym pożarem. Do działań dodatkowo zadysponowano SGPR Jastrzębie-Zdrój. W ramach wsparcia do działań skierowano również samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. W założeniu ćwiczeń działania gaśnicze były prowadzone na dwóch kierunkach rozprzestrzeniania się pożaru. Po polskiej stronie przez PSP i OSP, a po stronie czeskiej przez jednostki HZS i SDH.

Szczegółowo ćwiczenia miały na celu:

*Doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu na granicy polsko-czeskiej

*Sprawdzenie współdziałania na miejscu działań ratowniczo-gaśniczych ze strażakami z Republiki Czeskiej podczas pożaru lasu oraz zdarzenia z zakresu ratownictwa wysokościowego;

*Sprawdzenie współdziałania punktów kontaktowych po stronie polskiej i czeskiej (SKKW Katowice, HZS Ostrava); 

*Doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP z terenu m. Jastrzębie-Zdrój oraz sprawdzenie współdziałania z jednostkami OSP z terenu gminy Zebrzydowice (powiat cieszyński) i gminy Godów (powiat wodzisławski);

*Rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczych z użyciem sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów i służb współdziałających na obszarach leśnych;

*Współdziałanie PSP z przedstawicielami Lasów Państwowych.

*Sprawdzenie umiejętności organizowania, dowodzenia i koordynowania działań ratowniczych;

*Organizację zaopatrzenia wodnego;

*Doskonalenie zasad organizacji łączności na terenie działań ratowniczo – gaśniczych;

Były to wspólne manewry ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębia-Zdroju(OSP Ruptawa, Moszczenica, Szeroka, Górne), powiatu Wodzisławskiego(OSP Gołkowice), powiatu Cieszyńskiego(OSP Kończyce Małe, Marklowice Górne, Zebrzydowice) oraz strażaków HZS z Republiki Czeskiej.

Materiał stworzony w oparciu o materiały własne oraz KM PSP Jastrzębie-Zdrój.

Strażacki.pl

W dniu 14 października odbyły się przygraniczne ćwiczenia ratownicze zorga

Galeria