Gdańsk

Gdańsk: Medale, awansy i nagrody dla strażaków

Gdańsk: Medale, awansy i nagrody dla strażaków

W dniu 25 listopada br. w sali im. Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepodległości, na której 65 strażaków otrzymało, odznaczenia, awans na wyższe stopnie i nagrody pieniężne. Kilka minut po 12  poczet sztandarowy wprowadził sztandar Państwowej Straży Pożarnej.

Po krótkim przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasza Komoszyńskiego, prowadzący uroczystość st. bryg. Stanisław Krzysztofek wyczytał funkcjonariuszy straży pożarnej do wystąpienia z szeregu.

21 Odznak - Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
21 Strażaków awansu w stopniu.
1 Nagroda finansowa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży.
9 Nagród Komendanta Głównego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.
13 Nagród Komendanta Wojewódzkiego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Po uroczystości wszyscy obecni wraz z Wojewodą Pomorskim – Dariuszem Drelichem udali się na mały poczęstunek, oraz rozmowy dotyczące nadchodzącego nowego roku.  

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Andrzej_Jakubiak