Tuchomie

Kolejne ciekawe ćwiczenia OSP w Tuchomiu

Kolejne ciekawe ćwiczenia OSP w Tuchomiu

Popularna sentencja głosi, że jeśli ktoś nie idzie do przodu to się cofa. Patrząc na nasz świat ciężko odmówić jej racji, dlatego też druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu w dniu 26 sierpnia 2017 roku spotkali się na placu przy Zespole Szkół w Tuchomiu celem podnoszenia swoich umiejętności.

Dzięki życzliwości oraz bardzo dobrej współpracy z Komendantem Powiatowym PSP w Bytowie – mł. bryg. Dariuszem Kaźmierczakiem w ćwiczeniach strażackich swoją wiedzę oraz doświadczenie życiowe mogli przekazywać druhom strażacy z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bytowie: st. kpt. Tomasz Wantoch-Rekowski, asp. Adrian Kuik Studzinski oraz st. str. Mateusz Staubach we współpracy z druhem Wojciechem Błażem – kadetem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W ćwiczeniach wzięli też udział dwaj przedstawiciele z OSP Niezabyszewo.

Druhowie z OSP w Tuchomiu w trakcie ćwiczeń nabywali i systematyzowali niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tematyki pożarów wewnętrznych w tym m.in.: omówiono środki ochrony indywidualnej, tworzenie i zastosowanie pakietu wężowego oraz operowanie prądami gaśniczymi. Strażacy ćwiczyli poruszanie się w rocie, wchodzenie do pomieszczeń z prądem wody oraz omówione zostało prawidłowe prowadzenie linii gaśniczej po klatce schodowej. Wykorzystany został po raz pierwszy przez naszych druhów wąż W-42 służący do neutralizowania pożarów wewnętrznych oraz zaprezentowane zostały możliwości i sposób działania kamery termowizyjnej.

Drugim blokiem tematycznym ćwiczeń strażackich była tematyka z zakresu ratownictwa wysokościowego, dzięki czemu przypominano prawidłowe zasady usytuowania i łączenia drabiny nasadkowej DN-2,7 oraz poruszania się po niej z linią gaśniczą w Aparacie Ochrony Układu Oddechowego. Uczestnicy ćwiczeń zapoznali się również z podstawowym sprzętem wykorzystywanym do ratownictwa wysokościowego w KSRG, dzięki czemu poznali sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, poprzez co zdobyli niezbędną wiedzę do tworzenia w sposób prawidłowy i bezpieczny stanowiska gaśniczego na drabinie z zabezpieczeniem ratownika.

Trzeci punkt ćwiczeń zakładał sprawdzenie zdobytej wiedzy w trakcie symulowanych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektu Zespołu Szkół w Tuchomiu, które wymagały od uczestników m.in. obsługi AOUO, prawidłowej łączności w rocie oraz z Kierującym Działaniem Ratowniczym, poruszanie się po klatce schodowej i w pomieszczeniu o silnym zadymieniu oraz umiejętności ewakuacji osoby poszkodowanej i strażaka, który ucierpiał w trakcie prowadzonych działań.

Na zakończenie druhowie serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tych ćwiczeń, a w szczególności: Komendantowi Powiatowemu PSP w Bytowie – mł. bryg. Dariuszowi Kaźmierczakowi, Wójtowi Gminy Tuchomie - inż. Jerzemu Lewi Kiedrowskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Tuchomiu – mgr Adamowi Sandakowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowań, a nie zostali wyszczególnieni.

Foto/info Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl