Złoty Stok

Oficjalne przekazanie quada druhom z OSP Złoty Stok

Oficjalne przekazanie quada druhom z OSP Złoty Stok

W sobotę 15 października br. w Złotym Stoku odbyło się oficjalne przekazanie nowego quada druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotym Stoku.

Po wielu miesiącach starań strażaków z OSP, a w szczególności Bartłomieja Prorok, Rafała Karski i Mariusza Kumorek udało się zakupić pojazd, który bez wątpienia podniesie skuteczność dział ratowniczych w trudnym górskim terenie. Pojazdu nie udało by się zakupić gdyby nie dotacja Komendanta Głównego PSP, gminy Złoty Stok, Nadleśnictwa, a także prywatnych sponsorów między innymi: Rafała Morelowskiego, Pawła Mamonia, Elżbiety Szumskiej, Krzysztofa Malinowskiego. Swój wkład w poprawę bezpieczeństwa mają również sami mieszkańcy, którzy wsparli zakup quada podczas pikniku strażackiego w 2015 roku.

Uroczystość rozpoczęto tradycyjnie od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP Marianowi Płachytce, następnie odegrany został hymn państwowy, a prezes jednostki OSP Złoty Stok Bogumił Hencel przywitał zaproszonych gości, przybyłych mieszkańców oraz strażaków z gminy Złoty Stok i z zaprzyjaźnionej jednostki z Czech.

Przekazania kluczyków na ręce Rafała Karskiego i Bartłomieja Proroka dokonała burmistrz Grażyna Orczyk. Nie obyło się bez symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonał Komendant Powiatowy PSP w asyście Pawła Mamonia i Rafała Morelowskiego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Doba.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria