Warszawa

PGE Narodowy: Kolejny Kongres Pożarnictwa za nami

PGE Narodowy: Kolejny Kongres Pożarnictwa za nami

Za nami kolejna edycja Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO, która odbyła się 27 lipca br. na PGE Narodowym w Warszawie. To coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych celem której jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży ale i wysoką frekwencją. Od kilku lat, to miejsce spotkań profesjonalistów, ekspertów i osobistości środowisk związanych z bezpieczeństwem pożarowym, świata nauki i prawodawstwa, specjalistów, projektantów i prewentystów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom w programie posiadała bogaty panel warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego. 

W tegorocznej Edycji Kongresowi towarzyszyła wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017 oraz bogaty program wystąpień merytorycznych, technicznych, przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów a także szereg pokazów i testów systemów.

Portal Strażaków – Strazacki.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Foto August Borowski/Strazacki.pl

remiza998 750 100px

Diato_v1.png

Galeria

Strazacki.pl