Znamy już zwycięzców FLORIANÓW 2017!

Znamy już zwycięzców FLORIANÓW 2017!

4 maja 2017r. , podczas uroczystej Gali Finałowej, Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Spośród 57 nominowanych, prestiżowe statuetki FLORIANÓW i nagrody odebrało 21 zespołów – nagrodzono 19 prospołecznych inicjatyw i 2 najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców.

Zainicjowany pod koniec 2016 r. Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, którego celem jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów i inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wraz z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami, cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno druhów Ochotniczych Straży Pożarnych jak i środowisk współdziałających ze strażakami ochotnikami. Do Konkursu FLORIANY wpłynęło aż 375 zgłoszeń ze wszystkich województw. Kapituła Konkursu nominowała do elitarnego grona półfinalistów 54 prospołeczne inicjatywy oraz 3 zgłoszonych przez OSP wyjątkowych pracodawców. Na Galę Finałową Konkursu FLORIANY przyjechali wszyscy nominowani, którzy z niecierpliwością oczekiwali werdyktu Kapituły. W wielkim finale Konkursu nagrodzono najlepszych – 19 najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w latach 2015 – 2016, których efekty wpłynęły na poprawę jakości życia lokalnej społeczności i jednocześnie przyczyniły się do integracji wspólnoty, oraz 2 pracodawców wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz lokalnego środowiska, w którym funkcjonują.

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY, zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a w jego imieniu miesięcznik „STRAŻAK”, okazał się sukcesem i potwierdza potrzebę mówienia o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i ratownictwo. Dziś również świętujemy Ogólnopolski Dzień Strażaka i warto podkreślić, że Rycerze Floriana zawsze byli, są i będą blisko swoich społeczności. Służba strażacka ma bogatą historię i tradycje sięgające średniowiecza, a prekursorami obecnych struktur były zorganizowane jednostki pożarnicze powstałe jednocześnie na terenach trzech zaborów w II połowie XIX wieku. – 2 477 jednostek liczy już ponad sto lat, a w tym roku kolejnych 195 będzie świętować stulecie. Ochotnicze Straże Pożarne tworzyły wspólnoty i budowały zręby niepodległości Polski. Dzięki naszemu Konkursowi, pokazujemy przykłady wielowymiarowej działalności OSP i nagradzamy najbardziej aktywnych strażaków ochotników z całego kraju a także samorządy i pracodawców współdziałających z OSP w celu tworzenia nowej, lepszej jakości życia lokalnych społeczności. Serdecznie gratuluję zwycięzcom i nominowanym. Mam też nadzieję, że wszyscy Strażacy Ochotnicy będą z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczyć w życiu swoich Małych Ojczyzn.” - powiedział Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przewodniczący Kapituły Konkursu FLORIANY.

Zwycięzcy FLORIANÓW 2017 Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów:

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Zielkowo, woj. warmińsko – mazurskie, Gmina Lubawa, powiat iławski

Inicjatywa: Obiekt codziennej rekreacji, wypoczynku i sportu w Zielkowie – projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Grabowiec, woj. mazowieckie, Gmina Rzeczniów, powiat lipski

Inicjatywa: Remont i wyposażenie Remizy OSP w Grabowcu na potrzeby mieszkańców - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

II Poprawa bezpieczeństwa

OSP w Miejscu Odrzańskim, woj. opolskie, Gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko – kozielski

Inicjatywa: Akcja informacyjno-prewencyjna „NIE dla CZADU” - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Bogunice, woj. śląskie, Gmina Lyski, powiat rybnicki

Inicjatywa: Przycisk życia w Bogunicach - - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

III Ochrona środowiska i ekologia

Nie przyznano nagrody

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

OSP w Bródkach, woj. wielkopolskie, Gmina Lwówek, powiat nowotomyski

Inicjatywa: Sadzawka św. Floriana czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Goraj, woj. lubelskie, Gmina Goraj, powiat biłgorajski

Inicjatywa: Pamiętając o przeszłości, dbamy o przyszłość - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

V Edukacja

OSP w Porębie, woj. małopolskie, Gmina Myślenice, powiat myślenicki

Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Niegowonice, woj. śląskie, Gmina Łazy, powiat zawierciański

Inicjatywa: Ratownictwo po godzinach – bezpieczny pies, bezpieczny człowiek - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

OSP Dymitrów Mały, woj. podkarpackie, Gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski

Inicjatywa: Z Wisłą za pan brat - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Polesiu, woj. łódzkie, Gmina Łyszkowice, powiat łowicki

Inicjatywa: RUNNING OSP POLESIE - wielkie bieganie w małej wsi - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VII Kultura i tradycja

OSP w Lekowie, woj. mazowieckie, Gmina Regimin, powiat ciechanowski

Inicjatywa: Ocalić od zapomnienia - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Lubnia, woj. pomorskie, Gmina Brusy, powiat chojnicki

Inicjatywa: 300% normy - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP w Górkach Zagajnych, woj. kujawsko-pomorskie, Gmina Kcynia, powiat nakielski

Inicjatywa: Mało nas do pieczenia chleba - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP Mrowino, woj. wielkopolskie, Gmina Rokietnica, powiat poznański

Inicjatywa – Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

IX Integracja społeczna

OSP w Białym Kościele, woj. małopolskie, Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski

Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…- projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Sułkowicach, woj. małopolskie, Gmina Iwanowice, powiat krakowski

Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w procesie rehabilitacji - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

OSP Rabiany, woj. mazowieckie, Gmina Korytnica , powiat węgrowski

Inicjatywa: Innowacyjna Straż Pożarna - projekt realizowany przez OSP z partnerami

XI Współpraca zagraniczna

OSP w Bielewie, woj. wielkopolskie, Gmina Krzywiń, powiat kościański

Inicjatywa: Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2016 - projekt realizowany przez OSP z partnerami

OSP w Głębowicach, woj. małopolskie, Gmina Osiek, powiat oświęcimski

Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016 - projekt realizowany przez OSP samodzielnie

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Amica S.A. , woj. wielkopolskie

NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie

Nadesłane inicjatywy oceniała 9-osobowa Kapituła Konkursu, w składzie której znajdują się wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk powiązanych z kategoriami konkursowymi: Waldemar Pawlak - prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, prof. Artur Krajewski, Czesław Lang, dr hab. Władysław Tabasz - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Grzegorz Molewski oraz Dorota Pardecka.

Konkurs FLORIANY, za pośrednictwem zgłoszonych inicjatyw o charakterze prospołecznym, pokazuje pełną paletę działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz istotną rolę strażaków ochotników w życiu lokalnych społeczności. Strażacy ochotnicy, kadra ratownicza licząca blisko 700 000 członków - mężczyzn, kobiet i młodzieży, nadal kojarzeni przede wszystkim z ich podstawową działalnością jaką jest ratownictwo i zapewnianie bezpieczeństwa, to przede wszystkim osobowości z duchem społecznikowskim. Są to, ludzie, którzy na co dzień wykonują różne zawody, ale wolny czas poświęcają innym - mieszkańcom swoich wsi, miasteczek i miast, przyczyniają się do rozwijania społeczności i swoich małych ojczyzn. Dzięki nim, dzięki „zarażaniu” przez strażaków ochotników lokalnych środowisk do kreatywnego i konstruktywnego działania na rzecz wspólnego dobra i wartości, społeczności integrują się wokół ważnych dla nich celów, a życie w małych miejscowościach staje się nie tylko bezpieczne, ale również ciekawsze i bardziej radosne.
florian v3

750x100 uvex v2

750 100


Galeria

Czytaj również