Statystyki OSP

W kategorii tej przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu całego kraju w 2019 roku.

Zestawienia uzyskaliśmy dzięki współpracy z rzecznikami poszczególnych Komend PSP. Dla lepszej czytelności zestawienia zostały podzielone na 16 części z podziałem na województwa. W każdym z nich znajdziecie informację o liczbie wyjazdów jednostek OSP, które zostały poukładane od największej liczby do najmniejszej.

Zestawienia poszczególnych województw mogą różnić się informacjami, ponieważ rzecznicy komend uwzględniają w nich różne dane. Najczęściej przedstawione tabelki składają się z podziału na: liczbę wyjazdów do pożarów, miejscowych zagrożeń, fałszywych alarmów, przynależność do KSRG oraz łączną sumę wyjazdów całym w roku.

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji wszystkim Komendom Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawdź liczbę wyjazdów w swoim województwie!