Sandomierz

Strażacy szkolili żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty X Brygady Obrony Terytorialnej

Strażacy szkolili żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty X Brygady Obrony Terytorialnej

18 lipca 2020 roku na terenie Jednostki Wojskowej w Sandomierzu zostało przeprowadzone przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu szkolenie dla żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Celem szkolenia było doskonalenie współpracy pomiędzy strażakami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej a żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej podczas działań ratowniczych takich jak silne wiaty, wichury, huragany, wypadki drogowe, katastrofy komunikacyjne oraz budowlane.

W trakcie szkolenia teoretycznego strażacy przedstawili informacje dotyczące wsparcia służb ratunkowych oraz działań ratowniczych podczas usuwania powalonych drzew, zapewnieniu przejezdności dróg, oświetleniu terenu i zapewnieniu łączności podczas akcji. Żołnierze dowiedzieli się jakie jest postępowanie podczas wypadków drogowych i katastrof budowlanych. Zostali zapoznani z zasadami BHP podczas takich zdarzeń. Podczas szkolenia praktycznego żołnierzom przedstawiono sprzęt będący na wyposażeniu samochodu ratowniczo - gaśniczego z Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu. Zapoznano ich ze sprzętem do usuwania skutków silnych wiatrów, huraganów, oświetlenia terenu akcji oraz ze sprzętem hydraulicznym do ratownictwa drogowego. Żołnierze przy użyciu sprzętu hydraulicznego pod nadzorem strażaków ćwiczyli wydobywanie osób poszkodowanych z wraków samochodów.

 

Źródło: http://sandomierz.straz.kielce.pl/

Strażacki.pl

18 lipca 2020 roku na terenie Jednostki Wojskowej w Sandomierzu zostało pr

Galeria