Pniewy

Szkolenie z zakresu hipotermii dla studentów medycyny

Szkolenie z zakresu hipotermii dla studentów medycyny

W sobotę (11 marca) w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie (pow. szamotulski, gmina Pniewy) odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące postępowania przedszpitalnego u poszkodowanych z hipotermią.

Uczestnikami spotkania byli studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z opiekunem naukowym Panią dr n. med. Anną Kluzik.

Organizatorami i gospodarzami spotkania byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach, którzy w swoich szeregach mają ratowników medycznych oraz lekarza.


Przybyłych gości przywitał Pan Burmistrz Jarosław Przewoźny, który wyraził dalszą chęć rozwijania współpracy pomiędzy gminą a uczelniami wyższymi. Po krótkim powitaniu nasi druhowie-medycy przedstawili wykład odnośnie hipotermii obejmujący aspekty patofizjologii, farmakoterapii, definicji oraz mierzenia temperatury głębokiej i szeroko rozumianego postępowania przedszpitalnego m.in.zaawansowanych czynności resuscytacyjnych wg ERC 2021 wraz z kwalifikacją do leczenia pozaustrojowego.

Po wykładzie teoretycznym studenci przystąpili do części warsztatowej zajęć, podczas której doskonalili m.in. techniki pomiaru temperatury głębokiej, różne metody termoizolacji poszkodowanych oraz wpływ środowiska na stosowaną płynoterapię. Skuteczność zastosowanych technik była oceniana przy pomocy kamery termowizyjnej. 


Ukoronowaniem szkolenia były symulacje medyczne, podczas których studenci mogli wykorzystać nabytą wiedzę. To wszystko odbyło się w przepięknej scenerii pniewskiej przyrody w gościnnych lasach Nadleśnictwo Pniewy, Lasy Państwowe gdzie przy ognisku studenci i strażacy mogli wspólnie wymieniać doświadczenia dotyczące ratownictwa przedszpitalnego. Serdeczne podziękowania zostały także skierowane w stronę dr inż. Kwiryna Napartego z Nadleśnictwa Pniewy za serdeczne przyjęcie i ogromne wsparcie przy organizacji tego przedsięwzięcia.

zdjęcia i informacja dzięki OSP Pniewy 

Strażacki.pl

W sobotę (11 marca) w Ośrodku

Galeria

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/