5 mitów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

5 mitów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

Jak pokazuje życie, wiele działań podejmowanych na miejscu zdarzenia przez ratowników udzielających Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy faktycznie nie ma żadnego odzwierciedlenia w badaniach naukowych bądź przepisach prawa. Wykonujemy je działając rutynowo bo... tak się przyjęło bądź powszechnie uważa się takie postępowanie za prawidłowe. Oto najczęstsze działania które uznajemy za pewnik a które nie zawsze przynoszą korzyści poszkodowanemu.

Poszkodowanych najlepiej natychmiast ewakuować układając na desce w pozycji na płasko.

Zalecenia dotyczące ułożenia poszkodowanych ciągle się zmieniają. Obecnie najczęściej stosowaną w praktyce KPP pozycją jest ułożenie na desce w pozycji na płasko. Taka forma ułożenia tak mocno wryła się w codzienną praktykę że zaczęła być stosowana także w sytuacji w której pacjent nie ma wskazań do stabilizacji kręgosłupa bądź powinno być zastosowane inne ułożenie poszkodowanego. Tymczasem optymalna pozycja zależna jest od rodzaju zdarzenia. Przykładowo: przytomni poszkodowani z urazami szczękowo-twarzowymi powinni być pozostawiani w pozycji siedzącej w pojeździe, pacjenci z dusznością w pozycji półsiedzącej a nieprzytomni poszkodowani w pozycji bocznej ustalonej. Poszkodowanych we wstrząsie należy ułożyć na wznak a pozycja przeciwwstrząsowa chodź coraz rzadziej stosowana, wcale nie powinna być przez ratowników wykreślona z listy stosowanych technik. Można ją zastosować (unosząc nogi bądź deskę od strony nóg w przypadku pacjentów po urazie) w celu zapewnienia przejściowej (< 7 minut) poprawy parametrów życiowych. Znaczenie kliniczne tej przejściowej poprawy parametrów życiowych jest niepewne stąd takie postępowanie nie jest stosowane rutynowo. Najczęstszymi decyzjami ratownika powinno więc być pozostawienie poszkodowanego w pozycji zastanej i udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szybka ewakuacja i ułożenie adekwatne do stanu poszkodowanego będzie istotne w przypadku pacjentów z ciężkimi obrażeniami ciała z krwotokami niekontrolowanymi. Pozwala to zaoszczędzić tak istotny dla pacjentów z tej grupy czas.

Pozostałą część artykułu znajdziecie na http://www.ratuj.edu.pl/aktualnosc/29 . Zapraszamy.

bombeczka.pl baner

Strażacki.pl

 

Jak pokazuje życie, wiele działań podejmowanych na miejscu zdarzenia przez ratownik&oacu


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również