Uwaga

Google Geocoding API error: The request was denied.

Rzeczka

Szkolenie ORLEN SEARCH CAMP 2014

Szkolenie ORLEN SEARCH CAMP 2014

Ochotnicza Straż Pożarna - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu przy wsparciu finansowym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA oraz Fundacji ORLEN - DAR SERCA organizuje Szkolenie grup poszukiwawczo-ratowniczych ORLEN SEARCH CAMP 2014. Szkolenie odbędzie się w dniach 3 - 5 października 2014 roku w miejscowości Rzeczka (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim).

Tegoroczne ćwiczenia poświęcone będą działaniom poszukiwawczo – ratowniczym na gruzowiskach. Przed nami 3 dni intensywnych ćwiczeń i dużej dawki pozytywnej energii.

Szkolenie ORLEN SEARCH CAMP 2014 jest kontynuacją cyklu szkoleń pod nazwą SEARCH CAMP przeprowadzonych w roku 2013 i 2012. W poprzednich edycjach uczestnicy szkoleń i wykładowcy poszerzali wiedzę m.in. z planowania akcji poszukiwawczo– ratowniczych, taktyki prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz dowodzenia i koordynowania akcji poszukiwawczo-ratowniczej w terenie. W aktualnej edycji podczas ORLEN SEARCH CAMP 2014 uczestnicy szkolenia będą pogłębiać wiedzę z zakresu działań poszukiwawczo–ratowniczych prowadzonych na gruzowiskach.

Zajęcia warsztatowe i praktyczne swoim zakresem będą obejmowały następujące zagadnienia:
• Organizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych.
• Taktyki działań ratowniczych metodą biologiczną.
• Triage w działaniach ratowniczych.

Szkolenie poprowadzą:
- mł. bryg. Jarosław Kowalski – Szkoła Aspirantów Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.
- Krzysztof Szymański – treser psów, specjalista ds. szkolenia psów ratowniczych.
- Andrzej Raczyński – ratownik medyczny, Instruktor kursów ALS i BLS/AED Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji, Instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) kursów ACLS i PALS, Instruktor Kursów Urazowych International Trauma Life Support (ITLS).
- Paweł Suprynowicz – ratownik medyczny, Instruktor Kursu Urazowego International Trauma Life Suppport (ITLS).

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość niezakwalifikowania do udziału w szkoleniu zgłoszonych zespołów w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc noclegowych.
Organizator zastrzega możliwość zakwalifikowania do udziału w szkoleniu zespołów, które nie spełniają wszystkich wymagań.

Organizatorzy zapewniają oraz pokrywają koszty noclegu, wyżywienia i udziału w zajęciach szkoleniowych.

Harmonogram szkolenia:
Piątek, 3 października 2014 r.
14:00 - 16:45 - przyjazd uczestników szkolenia i zakwaterowanie,
17:00 - 17:15 - rozpoczęcie szkolenia,
17:15 - 18:00 – Organizacja działań poszukiwawczo–ratowniczych – wykład,
18:15 - 19:00 – Triage w działaniach ratowniczych – wykład,
19:30 – 20:15 - kolacja.
20:30 - 0:00 - nocne zajęcia praktyczne.

Sobota, 4 października 2014 r.
8:00 - 8:30 - śniadanie,
9:00 - 9:30 – podsumowanie pierwszego dnia szkolenia,
9:45 - 10:30 – Taktyka działań ratowniczych metodą biologiczną – wykład,
10:45 - 11:30 – Organizacja działań poszukiwawczo–ratowniczych w Republice Czeskiej - wykład,
12:00 – 15:00 – zajęcia praktyczne,
15:00 – 16:00 – obiad,
16:00 – 19:00 – zajęcia praktyczne,
20:00 – 21:00 – kolacja.

Niedziela, 5 października 2014 r.
8:30 - 9:00 – śniadanie,
9:30 - 12:30 – zajęcia praktyczne,
13:00 - 14:00 – podsumowanie,
14:00 - 15:00 – obiad,
14:00 - 15:30 – wyjazd uczestników.

Źródło: http://www.psyratownicze.pl/orlensearchcamp2014/

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna - Jednostka Ratownictwa Specja

Galeria