Gdańsk

Gdańsk: Sprawdź się jako strażak!

Gdańsk: Sprawdź się jako strażak!

W dniu 24 maja 2011 roku na ternie Portowej Straży Pożarnej "Florian" Westerplatte, otwarto strażacki poligon z prawdziwego zdarzenia, który należy do Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Portowej Straży Pożarnej "Florian" w Gdańsku. Poligon ten służy nie tylko zawodowym strażakom, ochotnikom, oraz co ciekawe także osobom prywatnym.

Masz firmę? Chcesz przeszkolić swoich pracowników z bezpieczeństwa pożarowego? Przeżyć to co prawdziwy strażak? Od teraz to możliwe, ośrodek ten jest jedyny na terenie polski północnej i posiada szeroką skalę szkoleń, nie tylko z teorii ale i efektownych zadań praktycznych, na których szkolili się strażacy z LOTOS Straż oraz strażacy pracujący na statkach.

Poligon składa się z kilku etapów:

1. Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych.

2. Komora termiczna:

Tutaj mamy prawdziwe pomieszczenie w którym doszło do pożaru, przy całkowitej ciemności należy ugasić pożar w rogu kontenera i przedostać się do kolejnej części odwzorowanej na autobus, z którego trzeba wynieść osobę poszkodowaną w warunkach wysokiej temperatury i zadymienia. Wszystko odbywa się w pełnym rynsztunku strażaka jest to też pomieszczenie do obserwacji procesu rozwoju pożaru, jego stref i zjawisk, a także gaszenia wodą, jest również pomieszczenie z kuchenką gazową do prezentacji zjawiska wykipienia i zapalenia tłuszczów.

3. Stanowisko stałych i półstałych instalacji gaśniczych:
To pomieszczenie było odwzorowane jako maszynownia statku, w  pomieszczeniu w tym dochodzi do wybuchu silnika, a także pożaru pomieszczenia, stanowisko to zostało wyposażone w:

- Stałą instalację tryskaczową
- Stałą instalację zraszaczową
- Stałą instalację na CO2
- Stałą instalacje mgłową (TELESTO)

Każdy chętny może porównać, który z tych systemów gaśniczych, jest najskuteczniejszy do pomieszczeń w których występują silniki mechaniczne. 

4. Trenażer zapłonów technologicznych:
Tutaj mamy potężną instalacje, takie instalacje występują w rafineriach, bazach paliw i gazu. Można przeprowadzić wiele scenariuszy, począwszy od wybuchu zbiornika z gazem, wybuchu zaworów gazowych, można wykonać także poszczególne pożary na różnych kondygnacjach, do których dostęp jest utrudniony przez ciasne przejścia i drabinki.

5. Trenażer rozszczelnionego zbiornika:
To z kolei jest duży żółty zbiornik, w którym zamontowane są zawory. Zbiornik napełniany jest wodą i posiada ukryte usterki techniczne, takie jak nie dokręcane zawory, dziury w rurach. Uczestnik ma za zadanie usunąć rozszczelnienia występujące w zbiorniku.

6. Trenażer Helideck-u:
W tym miejscu mamy imitacje śmigłowca, który wylądował na statku, w śmigłowcu dochodzi do serii pożarów. Uczestnik nie musi tylko ugasić płonący śmigłowiec, ale i ewakuować osobę poszkodowaną.

7. Komora dymowa:
To kolejne, bardzo charakterystyczne stanowisko, do ćwiczeń dla służb ratowniczych i załóg na statkach. W komorze dymowej odbywa się specyficzny trening psychologiczny. Panika i podatność na to zjawisko, dotyczy nie tylko, tłumu, ale także każdego z nas. Często słyszymy, że ktoś „spanikował” i nie zrobił czegoś poprawnie. Staje się to tragedią (panika) gdy dotyczy działań ratowniczych. Warto, by każdy z nas, poprzez ćwiczenie,” uodpornił się” na to zjawisko. Koniecznością jest uodparnianie tych, którzy powinni zachować „zimną krew” ratując innych”

Komora dymowa to labirynt z przeszkodami, w którym poprzez zadymienie ograniczona jest widoczność. Dodatkowymi „atrakcjami” są efekty dźwiękowe i efekty świetlne, a wszystko po to by wzmóc efekt psychologiczny. Możliwość zmian w ustawieniu przeszkód labiryntu, a także jego toru stanowi jego dodatkowe „uatrakcyjnienie”.

Wyposażenie komory w kamery na podczerwień pozwalają na bieżącą obserwację i ocenę pracy ćwiczących. Na błyskawiczną reakcje w sytuacjach, gdy ćwiczący „spanikuje” pozwala stały zestaw oddymiający.

Podobnie jak przy innych ćwiczeniach, także i przy tym ćwiczeniu zajęcia praktyczne poprzedzone są zajęciami teoretycznymi na temat właściwości dymu i zachowań w pomieszczeniu zadymionym. Integralną częścią zajęć teoretycznych jest omówienie zasad BHP podczas ćwiczeń.

Wszystkie wymienione instalacje posiadają przyłącze gazowe, dzięki czemu jest możliwość wielokrotnego użycia i są gotowe do działań w każdej chwili, bez względu na porę roku i pogodę. Do wykorzystania przez zainteresowane osoby jest również ścianka wspinaczkowa, gdzie można przećwiczyć ewakuacje poszkodowanego z wysokości, oraz dotarcie na wysokie kondygnacje konstrukcji przez drabiny.

Przed każdym zadaniem, które trzeba wykonać na poligonie w sali wykładowej odbywa się omówienie teoretyczne zadania, oraz zasady bezpieczeństwa i zachowania podczas wykonywania określonej czynności. Uczestniczy także mają zapewniony zespół ratownictwa medycznego, w przypadku niebezpiecznych epizodów.

Tutaj warto wspomnieć iż w tym roku na XI Międzynarodowej wystawie Ratownictwa, Zabezpieczenia i Techniki Pożarowej "EDURA" w dniach 9 - 11 Czerwca 2016 roku w Kielcach będzie można osobiście porozmawiać o ośrodku, zadać wszelkie pytania. Koszt uczestnictwa w zajęciach w wyżej wymienionym ośrodku jest omawiany indywidualnie. Więcej o środku oraz kontakt: http://osrodek.pspflorian.pl/okidz.php

A tutaj każdy z państwa może odbyć wirtualny spacer po ośrodku: http://makieciarnia.pl/florian/florian1

Podziękowania dla kierownika Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - Portowej Straży Pożarnej "Florian" p. Piotrze Dzięciołowi za możliwość zwiedzenia ośrodka.  

Strażacki.pl

W dniu 24 maja 2011 roku na ternie Portowej Straży Pożarnej "Florian" Westerplatte, otwarto strażacki p


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również